עזרא בן עזרא - 
  
תכנון וייעוץ הנדסי

    Ezra Ben Ezra - Civil Engineering    

   
טלפון: 052-6577005 / 04-8640426 
    פקס:  153-526577005

    E-mail:
ezra_b_e@netvision.net.il

 

 

 

  

הוספה למועדפים

דירה שאינה מתאימה למגורים  |  גובה דירה - ירידת ערך  |  גובה דלת  |  מדרגה בודדת  |  אחריות קבלן  |  אחריות מהנדס מתכנן  |  אחריות על תיקונים  |  חלון מטבח  |  אוורור חדר שירותים  |  הרמת מסך - אחריות אישית של בעלי מניות ומנהלים  |  שטח דירה  |  חדר מדרגות  |  ניקוז גגות  |  עומק משטח אופקי בחדר מדרגות  |  הפרה יסודית של הסכם  |  פיצוי לפי העלות לדייר  |  שינוי מספר הדירות בבניין  |  שטח חסר  |  איחור במסירת דירה  |  תשלום הוצאות משפט  |  תשלום ריבית על סכומים שנפסקים  |  טיח פנים בממ"ד  |  צו הריסה ללא הרשעה  |  הפסיקה בנושא הריצוף  |  ליקויי ריצוף וחיפוי  |  גובה נקודות חשמל בממ"ד  |  הרכוש המשותף בבית  |  סטייה מותרת במידות  |  תנאי מקפח בחוזה רכישת דירה  |  תיקון ליקוי על ידי דיירים  |  תשלום פיצוי במקום תיקון על ידי הנתבעת  |  מועד חלות תקנות התכנון והבניה  |  איחור במסירת הדירה  |  מטרתו וייעודו של חוק המכר  |  

מאמרים נבחרים
<<


אוורור חדרי שירותים
מאת אינג' ע' בן עזרא

על פי חלק ב' סימן ד' לתקנות – כאשר אוורור חדרי השירותים אינו אל אוויר החוץ נדרש אוורור מכני כמפורט בגוף התקנות.

על פי תיקון התשנ"ח 1998 לסעיף 2.40 בתקנות – אוורור חדר השירות אל מרפסת הסגורה באמצעות תריס בלבד – כמוהו כאוורור אל אוויר החוץ.

- ת.א. 9789/90 – נווה יעקב נגד שיכון ופיתוח בע"מ, בית המשפט השלום בחיפה, כב' השופטת ד"ר נ' דנון.
ציטוט מפסק הדין:
  " אוורור חדרי השירותים
בחדר האמבטיה אין כל חלון והאוורור הוא בדלת אל המרפסת, בית השימוש מאוורר על ידי חלון הפונה אל מרפסת מקורה ולה קורות משלושה צדדים ומעקה ותריס לצידה הפתוח החוצה.
בתקנה 2.40 לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואדרות) תש"ל נאמר:
חדר שירות יאוורר באחד האמצעים האלה:
(1) חלון נפתח לאוורי החוץ;
(2) פתח בדלת אטומה – צינור אוורור נפרד פתוח בכיוון אחד, צינור מאסף או צינור מצוייד במאוורר מכני (אקזוסטר).
התובע העיד כי מרפסת השירות מוגנת בתריס בלבד שאין אפשרות להשאירו פתוח, כי היא תהווה מקור לפריצה, מעבר למרפסת קיים מגן כביסה וגגון כך שאין מספיק אוורור. כתוצאה מכך מתמלאת תקרת האמבטיה בעובש ועל התובע לסיידה מידי שנה בשנה.
מרפסת מקורה עם מעקה ותריס דומה יותר לחדר והאוויר הנמצא בה אינו אוויר חוץ, כאשר התקנה מציינת אוויר חוץ היא אינה מתכוונת לאוויר חדר אלא לאוויר פתוח שאינו חסום על ידי קירותיו של חדר.
הצעתו של מהנדס התובע הינה להתקין מאוורר מכני עם חיבור חשמלי וצינור אוורור עד לאוויר החוץ, והיא נראית לו.
העלות לשני חדרי השירות, 2 יחידות לפי 650 ש"ח ליחידה, הינה 1,300 ש"ח."

- ע"א 38/90-25 – אברהם אלברט ואח' נגד שו"פ בע"מ, בית המשפט המחוזי בחיפה, כב' השופטים י' מרגלית, מ' סלוצקי ו – ח' אריאל.
פסק הדין פורסם בספר זכויות דיירים (א) בהוצאת "ש"י" מאת א' ו – ע' בן עזרא, עמ' 258.
ציטוט מסעיף 7 בפסק הדין:
"בפני בא כח המערערים טענה כי חדרי השירותים אינם מאווררים כראוי על ידי אוויר חוץ. אין מחלוקת על כך, שהאוורור שלהם נעשה באמצעות חלון, הנפתח אל מרפסת המשק. לטענת בא המערערים אין לראות את אוויר המרפסת כאוויר חוץ, כי המרפסת מקורה, יש לה קירות משלושה צדדים ומעקה ותריס לצידה הפתוח החוצה.
בתקנה 2.40 לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) נאמר:
"חדר שירות יאוורר באחד האמצעים האלה:
1) חלון הנפתח אל אוויר החוץ;
2) פתח בדלת אטומה – צינור אוורור נפרד פתוח בכיוון אחד, צינור מאסף או צינור מצוייד במאוורר מכני (אקזוסטר)."
נראה לי שברגע שמתקינים למרפסת המשק תריס אולי תריס וחלון, לצורך מיגונה, היא אינה שונה מחדר במידת סגירותה.
כאשר מדברת התקנה הנ"ל באוויר חוץ, ודאי אינה מתכוונת לאוויר חדר, אלא לאוויר פתוח, שאינו חסום על ידי קירות של חדר.
בנסיבות אלה אני סבור, שיש להזדקק לאחת החלופות של תקנה 2.40 (2) לתקנות התכנון והבנייה הנ"ל. יש לכן לקבל לפריט זה את המחיר המוצע על ידי בא כח המערערים...."

- ת.א. 10456/90 – עוזר ששון ואח' נגד א' עבאדה בע"מ ואח', בית המשפט השלום בחיפה, כב' השופטת ד"ר נאוה דנון.
פורסם בספר תכנון דירה כחוק בהוצאת "בורסי" מאת א' בן עזרא, עמ' 327.
בסעיף 5 בפסק הדין עמ' 22 נאמר:
"המומחה וגמן טעה כאשר קבע כי אין צורך במאוורר מכני כאשר האוורור הינו אל מרפסת משק סגורה ומקורה או אל חדר כביסה.
על פי התקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) התוספת השנייה תש"ל 1970. חלק ב' סימן ד' סעיפים 2.40, 2.44 ו – 2.45, יש להתקין אוורור מכני כאשר האוורור אינו אל אוויר חוץ. אוויר חוץ פירושו מחוץ לבניין ולא בתוכו, לרבות בתוך מרפסת מקורה...
פירוט העלויות של השלמת האוורור המכני בדירות השונות הינו לפי חוות הדעת שצורפו לכתבי התביעה מטעם מומחה הדיירים אינג' בן עזרא...
...מזווה וחדר ארונות מוגדרים בתקנות כחדר שירות – סעיף 2.01, והינם חייבים באוורור כנ"ל."

- ת.א. 1768/95 – אגאי נגד פרץ בוני הנגב בע"מ, בית המשפט השלום באשדוד, כב' השופטת ו' מרוז.
ציטוט מסעיף ג.5 בפסק הדין:
  "אוורור מטבח ושירותים.
המומחה קבע בחוות דעתו כי על אף שהמטבח והשירותים פונים למרפסת הכביסה, אין בכך משום סטייה מהתקן...
...תקנה 2.4 לתקנות התכנון והבניה, (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) קובעת:
"אמצעי אוורור
חדר שירות יאוורר באחד האמצעים האלה:
(1) חלון הנפתח לאוויר החוץ;
(2) פתח בדלת אטומה (להלן: צוהר), צינור אוויר נפרד פתוח ביוון אחד, צינור מאסף או צינור מצוייד במאוורר מכני (אקזוסטר)."
הוראות אלו מלמדות, כי פתיחת חלון לכיוון מרפסת – אינה עולה להגדרת התקנה, הדורשת חלון לאוויר חוץ.
בנסיבות אלו, אין לקבל את עמדת המהנדס חמו, באשר לאחריותם של התובעים להיעדר אוורור בחדר האמבטיה, עקב סגירת חלל המרפסת.
לא יעלה על הדעת כי זכויותיהם של התובעים לבצע שינויים בדירתם, על פי בחירתם ושיקול דעתם, תוגבלנה עקב בנייה שלא בהתאם לתקנות, על ידי הנתבעת. 
הנתבעת לא עמדה בתקן בכל הנוגע לאוורור המטבח והשירותים וליכך עליה לפצות את התובעים בגין מחדלה.
בחקירתו, ציין המהנדס חמו, כי עלות התקנת מערכת אוורור מכנית במטבח ובשירותים מגיעה לסך 2,000 ש"ח.
לפיכך, על הנתבעת לפצות את התובעים בסכום זה.

חדר ארונות
המומחה קבע בחוות דעתו כי אף בחדר הארונות, הנתבעת לא עמדה בתקן ולא פתחה בו פתח לאוויר חוץ. לדעת המומחה, אין מקוםלהתקין חלון חדש בחדר הארונות. המומחה סתם לא פירש, על שום מה סבור הוא שניתן להשאיר את חדר הארונות על כנו, חרף הסטייה מהתקנות.
בנסיבות אלו, אינני מקבלת את חוות דעתו בעניין זה.
בחקירתו, המומחה העריך כי עלות התקנת מערכת אוורו מכנית בחדר ארונות תגיע לכדי סך של 800 ש"ח.
לפיכך, על הנתבעת לפצות את התובעים בגין סכום זה.
כמו כן, על הנתבעת לפצות את התובעים בגין חיפוי צינורות האוורור בשלושת המקומות בהם דרושה מערכת האוורור. המומחה העריך עלות זו בסך 600 ש"ח.
סכום זה יתווסף לסכומים המפורטים לעיל."


Go Back  Print  Send Page

מהנדס בן עזרא עזרא - תכנון וייעוץ הנדסי  -  מען: ת.ד 10119, חיפה מיקוד - 26110.

טלפון: 052-6577005 , 04-8640426  פקס:  153-526577005

E-mail: ezra_b_e@netvision.net.il

הוספה למועדפים

[חזור למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים