עזרא בן עזרא - 
  
תכנון וייעוץ הנדסי

    Ezra Ben Ezra - Civil Engineering    

   
טלפון: 052-6577005 / 04-8640426 
    פקס:  153-526577005

    E-mail:
ezra_b_e@netvision.net.il

 

 

 

  

הוספה למועדפים

דירה שאינה מתאימה למגורים  |  גובה דירה - ירידת ערך  |  גובה דלת  |  מדרגה בודדת  |  אחריות קבלן  |  אחריות מהנדס מתכנן  |  אחריות על תיקונים  |  חלון מטבח  |  אוורור חדר שירותים  |  הרמת מסך - אחריות אישית של בעלי מניות ומנהלים  |  שטח דירה  |  חדר מדרגות  |  ניקוז גגות  |  עומק משטח אופקי בחדר מדרגות  |  הפרה יסודית של הסכם  |  פיצוי לפי העלות לדייר  |  שינוי מספר הדירות בבניין  |  שטח חסר  |  איחור במסירת דירה  |  תשלום הוצאות משפט  |  תשלום ריבית על סכומים שנפסקים  |  טיח פנים בממ"ד  |  צו הריסה ללא הרשעה  |  הפסיקה בנושא הריצוף  |  ליקויי ריצוף וחיפוי  |  גובה נקודות חשמל בממ"ד  |  הרכוש המשותף בבית  |  סטייה מותרת במידות  |  תנאי מקפח בחוזה רכישת דירה  |  תיקון ליקוי על ידי דיירים  |  תשלום פיצוי במקום תיקון על ידי הנתבעת  |  מועד חלות תקנות התכנון והבניה  |  איחור במסירת הדירה  |  מטרתו וייעודו של חוק המכר  |  

מאמרים נבחרים
<<


גובה דלת
מאת: מהנדס עזרא בן עזרא

   על פי התקן (הרשמי) 23.3 לדלתות סובבות( ציריות) מעץ- הגובה המינימלי של אגף הדלת הינו-1990 מ"מ, ומידת הסטייה המותרת ממידה זו היא-0 (אפס ).
 
 ראה הפסיקה להלן- בעניין הסטייה מהגובה המינימלי לאגף הדלת:
 
- ת.א. 1237/86, 1238/86 – מחוזי ירושלים, זקס ובן דוד נגד פנאני ושות', כב' השופטת אור. (תקדין – מחוזי, כרך 91 (3), עמ' 589
תשנ"א/תשנ"ב – 1991).
 
   המומחה שמונה מטעם בית המשפט לעניין שומת הליקויים שאינם ניתנים לתיקון הינו שמאי מקרקעין.
 
   לעניין גובה המשקופים בדירת זקס קבע המומחה כי הליקוי הינו בגדר – "נומך שאינו מורגש" - ופסק פיצוי של 250$ בלבד.
 
   בית המשפט קבע – סעיף 51 בפסק הדין:
 
   "השמאי באדי סבר כי זה נומך שאינו מורגש, וע"כ פסק לכך 250$ בלבד. גם בנושא זה משקבע המחוקק גובה מינימלי למשקוף, אסור היה לנתבעים לבנות את המשקופים בגובה נמוך מהקבוע בדין.
    אינני מקבלת את סברתו של השמאי שגובה של 1.97 – 1.96 מ' – הוא "בלתי מורגש".
    נושא "ההרגשה" הוא בתחום סמכותו של בית המשפט, ולא בתחום סמכותו של השמאי."
 
         - ת.א. 01393/94 – בית המשפט המחוזי חיפה, איצקוביץ ואח' נגד שיכון עובדים בע"מ, פס"ד כב' השופט ח.פיזם, מיום 17/07/00.
 
              בית המשפט התייחס בפסק הדין לאותן הנקודות שנותרו במחלוקת בין התובעים למומחה בית המשפט, ובסעיף 4 י' בפסק הדין, בניגוד לדעת
מומחה בית המשפט, קבע:
 
            "י.בסעיף 52 לתשובות (הבהרה שאינה רשומה בפסק הדין: תשובות המומחה על שאלות ההבהרה שנשלחו אליו מטעם התובעים) – מסכים המומחה כי היתה סטיה מגובה הדלת, מעבר ל- 199 ס"מ, ולכן יש לפצות כל תובע שיפורט להלן כדלקמן:
                קרבל וגלאור – דלת אחת לכל אחד מהם, 500 ₪ לכל המשפחה.
                אבו חצירה – 4 דלתות, 2,000 ₪."
 
- ת.א. 9342/87 – בית משפט השלום תל אביב, כב' השופטת ד"ר דבורה פלפל.
 בסעיף 13 בפסק הדין נאמר:
 
            "הליקוי הנטען הוא שחלק מהדלתות אינו מספיק גבוה על פי התקן... לאור זאת מקובלת עלי עמדת בן עזרא ואני קובעת שהתביעה בפרק זה הוכחה".
 
                היינו – נפסק תשלום עלות החלפת הדלת והמלבן.
               פסק דין זה הגיע לבית המשפט העליון ואושר.
 
         - ת.א. 1768/95 – בית משפט השלום אשדוד, אגאי נגד פרץ בוני הנגב בע"מ, פס"ד כב' השופטת ורדה מרוז מיום 2/2/98:
 
                        "נגרות
                              דלתות
                  המומחה קבע כי מידותיהן של 6 דלתות בדירה סוטות מהתקן, בכ- 5-2 ס"מ.
                 באשר לסטייה זו, המומחה קבע כי אין בה כדי להצדיק החלפתן של ששת הדלתות, אולם יש לפצות את    
   התובעים בעטייה.
                            התקן קובע כללים ברורים. סטייה של כ- 2% מותרת וסטייה העולה עליה – אינה מותרת. בנסיבות אלו, 
  סבורני כי התובעים זכאים לדלתות תקניות בדירתם. זאת ועוד, המומחה קבע כי הדלתות פגומות אף בצבען.  
  בנסיבות אלו, סבורני כי יש לפצות את התובעים בעלותן של דלתות חדשות, אשר על פי הערכת המומחה
  עומדת על סך 650 ₪ כל אחת. לפיכך, בגין הדלתות, הנתבעת תפצה את התובעים בסך של 3,900 ₪."
  

Go Back  Print  Send Page

מהנדס בן עזרא עזרא - תכנון וייעוץ הנדסי  -  מען: ת.ד 10119, חיפה מיקוד - 26110.

טלפון: 052-6577005 , 04-8640426  פקס:  153-526577005

E-mail: ezra_b_e@netvision.net.il

הוספה למועדפים

[חזור למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים