עזרא בן עזרא - 
  
תכנון וייעוץ הנדסי

    Ezra Ben Ezra - Civil Engineering    

   
טלפון: 052-6577005 / 04-8640426 
    פקס:  153-526577005

    E-mail:
ezra_b_e@netvision.net.il

 

 

 

  

הוספה למועדפים

דירה שאינה מתאימה למגורים  |  גובה דירה - ירידת ערך  |  גובה דלת  |  מדרגה בודדת  |  אחריות קבלן  |  אחריות מהנדס מתכנן  |  אחריות על תיקונים  |  חלון מטבח  |  אוורור חדר שירותים  |  הרמת מסך - אחריות אישית של בעלי מניות ומנהלים  |  שטח דירה  |  חדר מדרגות  |  ניקוז גגות  |  עומק משטח אופקי בחדר מדרגות  |  הפרה יסודית של הסכם  |  פיצוי לפי העלות לדייר  |  שינוי מספר הדירות בבניין  |  שטח חסר  |  איחור במסירת דירה  |  תשלום הוצאות משפט  |  תשלום ריבית על סכומים שנפסקים  |  טיח פנים בממ"ד  |  צו הריסה ללא הרשעה  |  הפסיקה בנושא הריצוף  |  ליקויי ריצוף וחיפוי  |  גובה נקודות חשמל בממ"ד  |  הרכוש המשותף בבית  |  סטייה מותרת במידות  |  תנאי מקפח בחוזה רכישת דירה  |  תיקון ליקוי על ידי דיירים  |  תשלום פיצוי במקום תיקון על ידי הנתבעת  |  מועד חלות תקנות התכנון והבניה  |  איחור במסירת הדירה  |  מטרתו וייעודו של חוק המכר  |  

מאמרים נבחרים
<<

הפיצויים בגין נזקים לא ממוניים
מאת: אינג' עזרא בן עזרא

 
 משזכו התובעים בתביעתם;

 הלכה פסוקה היא, כי התובעים זכאים לפיצוי בגין הוצאותיהם הנלוות והנזקים הלא ממוניים שנגרמו להם.

 

  ראה הפסיקה לעניין זה:

   -   ע.א. 86/86 - פסקים מחוזיים תשמ"ח (1) עמ' 3 אחד העם שפירא בע"מ.

      ציטוט מעמ' 11: 

"משהופר החוזה זכאים הקונים לפיצוי בעד הנזק שנגרם להם עקב ההפרה.
נזק זה יכול שיהיה ממונו ויכול שיהא לא ממונו, כגון כאב וסבל,  אי נוחות
או פגיעה ברגשות.

סעיף 13 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת החוזה) תשל"א – 1971, מאפשר
לבית המשפט לפסוק פיצוי בעד הנזק הלא ממוני שיראה לו בנסיבות
העניין".

 

 -   גישה תומכת נוספת הינה זו של השופט צבי טל ב- ע"א. 469/88 - מחוזי ירושלים, זעפרני ואח' נגד רמט בע"מ.
 בפסק דין מיום 19/9/91, אשר מצורף.....   מאמץ כב' השופט טל את קביעת השופט זיילר
 בת.א. 725/80 - שם נקבע:
 

"בבואי לפסוק דמי נזק בפריט זה, נתתי דעתי לעובדת היסוד שדירתו של אדם איננה רק נכס כספי אלא היא מרכז חייו וחיי בני משפחתו".
 

      בתוך זה פסק השופט צבי טל בגין צער ועגמת נפש 15,000 ש"ח לכל אחת מ-6 דירות התובעים.

 

היינו - בנושא ליקויי בנייה, מעבר לסכום שנפסק לתיקון או כפיצוי, קיים גורם נוסף אשר נשקל
בהתאם לנסיבות ואשר התגמול לו הינו פיצוי בגין נזק לא ממנו, עגמת נפש.
עזרא בן עזרא , תכנון וייעוץ הנדסי
לאתר הבית: http://www.e-benezra.com

 

 

 

 

מהנדס בן עזרא עזרא - תכנון וייעוץ הנדסי  -  מען: ת.ד 10119, חיפה מיקוד - 26110.

טלפון: 052-6577005 , 04-8640426  פקס:  153-526577005

E-mail: ezra_b_e@netvision.net.il

הוספה למועדפים

[חזור למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים