עזרא בן עזרא - 
  
תכנון וייעוץ הנדסי

    Ezra Ben Ezra - Civil Engineering    

   
טלפון: 052-6577005 / 04-8640426 
    פקס:  153-526577005

    E-mail:
ezra_b_e@netvision.net.il

 

 

 

  

הוספה למועדפים

דירה שאינה מתאימה למגורים  |  גובה דירה - ירידת ערך  |  גובה דלת  |  מדרגה בודדת  |  אחריות קבלן  |  אחריות מהנדס מתכנן  |  אחריות על תיקונים  |  חלון מטבח  |  אוורור חדר שירותים  |  הרמת מסך - אחריות אישית של בעלי מניות ומנהלים  |  שטח דירה  |  חדר מדרגות  |  ניקוז גגות  |  עומק משטח אופקי בחדר מדרגות  |  הפרה יסודית של הסכם  |  פיצוי לפי העלות לדייר  |  שינוי מספר הדירות בבניין  |  שטח חסר  |  איחור במסירת דירה  |  תשלום הוצאות משפט  |  תשלום ריבית על סכומים שנפסקים  |  טיח פנים בממ"ד  |  צו הריסה ללא הרשעה  |  הפסיקה בנושא הריצוף  |  ליקויי ריצוף וחיפוי  |  גובה נקודות חשמל בממ"ד  |  הרכוש המשותף בבית  |  סטייה מותרת במידות  |  תנאי מקפח בחוזה רכישת דירה  |  תיקון ליקוי על ידי דיירים  |  תשלום פיצוי במקום תיקון על ידי הנתבעת  |  מועד חלות תקנות התכנון והבניה  |  איחור במסירת הדירה  |  מטרתו וייעודו של חוק המכר  |  

מאמרים נבחרים
<<

 

   הפסיקה - בנושא הריצוף
מאת: אינג' ע. בן עזרא

ב.ר.ע. 3541/91בבית המשפט העליון כב' השופט ת' אור, נמליט בע"מ נגד רסקו ואח':
   "לעניין הפיצוי השווה לדירות השונות, אף לעניין זה יש הסבר מתקבל על הדעת, המרצפות בכל הדירות נמצאו
    פגומות ובאלה שלפי שעה נראה נזק קטן יותר - צפוי שהנזק יגדל עקב הליקויים הטבועים במרצפות שסופקו 
    בכל הדירות".

ע.א. 1860/85 - בימ"ש מחוזי ירושלים כב' השופט זילר:
  "לאור הסיכון בהחלפת 10% מהמרצפות ומאחר והחוזה דן  במרצפות ולא בשטיח, על הנתבעת לשאת בהחלפת
   הריצוף כולו".

ע.א. 90/ 38-25 - בית המשפט המחוזי חיפה (מרגלית, סלוצקי, אריאל) מעמ' 2:
  "הדיירים זכאים למרצפות טובות ונקיות מפגמים, מה שמכונה בפי הבריות מרצפות מסוג א'. 
   גם אם במפרט לא רשום שהמרצפות תהיינה מסוג א', אם המרצפות מסוג ב' יש לראות בכך אי התאמה
   במשמעות סעיף 4 (11) לחוק המכר, תשכ"ח". 
   (בר"ע על פסק הדין הזה נדחתה - בבית המשפט העליון 3186/92).

ע.א. 86/86 - בית המשפט המחוזי חיפה - פסקים כרך א' תשמ"ח 1988, אחד העם שפירא בע"מ נגד לשם (י.
  מרגלית, סלוצקי, אריאל):
   "לא סוגו של הריצוף קובע את הנזק, אלא עובדת קיומם של הפגמים".

ע.א. 293/88 - בית המשפט העליון (בך, אור, אלוני):
  "ומשנתמנה מומחה מטעם בית המשפט אין הוא מוגבל בקביעתו דווקא לאמור באותו מסמך. 
   לא יעלה על הדעת שמומחה כזה יגלה ליקויים, וחובת תיקונם לא תחול על המערערת". 
   (בהקשר הכללי של ליקויים בדירה).

ת.א. 934/85 - בית המשפט המחוזי חיפה כב' השופטת שטרסברג-כהן, ורדי ואח' נגד ז. דרוקר בע"מ, פסה"ד
  מיום 19/11/92. בעמ' 11, 12, בפסה"ד נאמר:

  "המרצפות יוצרו אמנם על פי התקן הישראלי ועמדו בו, ואף על פי כן נמצאו פגומות.
  העמידה בדרישות התקן אינה משחררת את הקבלן מאחריות אם נמצא - כפי שבענייננו - שהמרצפות פגומות. 
  אף שהפגמים נתגלו לאחר זמן מה, ואף שקיימת אפשרות שהקבלן תרם רק במידת מה לתוצאה הסופית    
  הפגומה, אחראי הקבלן כלפי התובעים לפגמים ולתוצאותיהם. 
  אין בכך כדי לפגוע בזכותו כלפי היצרן".

- ת.א. 9553/89 - בית המשפט השלום בחיפה (קלאוזנר):
  מחלוקת בין המומחים בתיק לגבי מצב הריצוף ואופן התיקון:
  "על הקבלן המתחייב כלפי הקונה לבנות עבורו דירה חדשה לדעת שעליו להקפיד על מלוא התחייבויותיו, כך
   שהדירה וכולל רצפתה - יהיו ללא פגם..." 
   (עמ' 45 סעיף 13).

ת.א. 1273/91 - בית משפט השלום בחיפה (ע. רנד): (ינאי נגד שו"פ).
  המומחה מטעם בית משפט (ד"ר זלינגר) קבע כי עקב הכתמים במרצפות יש להחליף הריצוף רק בחלק מהדירה 
  בשטח של כ- 70 מ"ר ולבצע "תיקונים מקומיים" ביתר השטח על ידי שימוש במרצפות המפורקות.
  בפסק הדין נקבע כי הפתרון שהוצע על ידי המומחה "אינו סביר", והפתרון: "המרצפות הקיימות תוחלפנה כולן 
 במרצפות חדשות", בשטח של כ- 100 מ"ר.

ת.א. 1171/89 - בית המשפט המחוזי תל אביב (ד"ר ג. קלינג). 
  התובעים בעלי 36 דירות בבית המשותף שנבנה על ידי דיור לעולה בע"מ בקרית מוצקין.
  המומחה מטעם בית המשפט (אינג' סרנה) קבע, כי יש להחליף את הריצוף בכל דירות התובעים בשל פגמים  
  במרצפות, בשל כתמים ובשל עבודת הריצוף. 
  לטענת הנתבעת - הבעיות נקודתיות בלבד. 
  בית המשפט אימץ את חוות דעת המומחה, וחייב את הנתבעת בהחלפת הריצוף בכל הדירות.
  בנוסף קבע: "לו הייתי צריך לפסוק פיצוי על הוצאות החלפת הריצוף, הייתי פוסק את הסכומים, שבהם נקב אינג'
  סרנה".

  ערעור הדיירים לגבי תשלום פיצוי במקום החלפת הריצוף (וביצוע כל התיקונים האחרים) התקבל - בבית המשפט
  העליון - ע.א. 472/95  553/95 פס"ד מיום 26/9/96 (אור, טל, טירקל), פד"י נ (2) ע' 858.

ת.א. 12231/93 - בית המשפט השלום בחיפה (מחפוד ואח' נגד שיכון עובדים בע"מ) כב' השופטת ג. כנפי -
  שטייניץ, פסה"ד מיום 5/2/98, עמ' 6 סעיף ו':

  המומחה ממליץ בחוות דעתו על פיצוי התובעים בגין עלות תיקון הריצוף בסכומים שבין 2,400 ש"ח ועד 5,000
  ש"ח. לפי סעיף 12 לתשובות המומחה לשאלות ההבהרה מיום 9/1/96 עלות החלפת מלוא הריצוף הינה בסך
  11,200 ש"ח.
  מתוך הסכומים הללו נובע כי המומחה מציע החלפת כ- 21% - 45%מהריצוף כל דירה, כאשר הליקויים, כאמור,  
  מפוזרים בדירה כולה. 
  סוברני כי בנסיבות כאלה זכאים התובעים מחפוד, גאולה ומרק להחלפת הריצוף כולו, ואין מקום להסתפק  
  בתיקונים מקומיים.
  משפחת גרנאי זכאית להחלפת ריצוף 20 x 20 ס"מ המהווה כ- 45%משטח הדירה המרוצף.
  בגין פריט זה יש לפסוק למשפחות מחפוד, גאולה ומרק סך 11,200 ש"ח ועוד סך 900 ש"ח בגין פירוק והרכבת
  ארונות מטבח (ראה חקירת המומחה בעמ' 19 לפרוטוקול), לגרנאי יש לפסוק סך 5,000ש"ח".

- ת.א. 5113/94 - בבית המשפט השלום בחיפה, כב' השופטת חני הורוביץ, אליעזר יצחקי ואח' נגד מפעלי לוקי
  לבנייה בע"מ. 
  המומחה מטעם בית המשפט (קרלוס וגמן) קבע החלפת הריצוף בחלקים מהדירה - בחדרים שלמים ותיקונים  
  במקומות אחרים. 
  נקבע בפסה"ד (סעיף ו' עמ' 6 עד 8):

  "מסקנה
  מקובלת עלי טענת התובעים כי הינם זכאים להחלפת מלוא הריצוף בדירה.
  החלפת כל הסלון, המטבח והפרוזדור, והחלפת קטעים קטנים בלבד בחדרים נוספים תביא לריצוף בלתי אחיד.
  אין ספק כי גוונים של מרצפות חדשות שונים מגוונים של מרצפות משומשות, וספק רב אם בכלל ניתן יהיה   
  להשיג מרצפות מאותה סדרת יצור. 
  לפיכך עלות החלפת המרצפות לכל אחד מהתובעים, כולל פירוק ארונות המטבח הינו סך 11,000 ש"ח".

  היינו - נפסק הסכום כפי שנקבע על ידי המומחה מטעם התובעים עבור החלפת הריצוף (10,200 ש"ח) בצרוף
  סכום עבור פרוק  ארונות המטבח והרכבתם לצורך החלפת הריצוף (800 ש"ח).

ת.א. 006051/97 - בבית המשפט השלום בחדרה, כב' השופט שאול מנהיים, מירי פרנק נגד ע.ד. דירות עילית  
  בע"מ. בסעיף 9 בפסק הדין בעניין הריצוף פסק השופט:

  "התובעת טענה שיש להחליף את כל הריצוף בדירתה, אף שהמומחה מטעמה לא הציע לעשות כן...
  ... במחלוקת זו אני מעדיף את עמדת התובעת, אף שהתוצאה היא שאני פוסק  לזכותה יותר מכפי שהמומחה
  שלה עצמה המליץ לפסוק. ברור ששימוש בריצוף שיירכש עכשיו יביא לשוני בין הגוון של הריצוף הישן לגוון של  
  הריצוף החדש.
  אינני מקבל את הרעיון (של הנתבעת) של עקירת ריצוף הממ"ד לשם החלפת המרצפות שנפגמו.
  ראשית נראה לי בעליל שאין די במרצפות שתעקרנה בדרך זו, אפילו נוסיף גם עקירת ריצוף מתחת לארונות 
  (שלא תמיד ניתן להגיע אליו מבלי לפגוע בארונות או מבלי להשקיע כסף רב בפירוקם והרכבתם מחדש), כדי
  להחליף את כל הריצוף שנפגם. שנית, אף שהממ"ד הוא חלק מתוחם של הדירה, אין כל סיבה שלחדר זה יהיה 
  ריצוף שונה מאשר בשאר הדירה גם אם תוצאה כזו עשויה להוזיל במשהו את עלות התיקון.
  נראה לי שמי שמציע  הצעה כזו לא היה מסכים שכך ייעשה בביתו הוא.
  גם אינני רואה כל "אסון" בכך שהפיצוי בגין ריצוף יעלה על זה שהוצע ע"י מומחה התובעת, כל עוד אין  הוא חורג
  מסכום התביעה. זו אמנם תוצאה חריגה, אך לא אסורה או בלתי אפשרית.
  הדבר מעורר תהיות ביחס למומחה עצמו, אך לא זה הנושא כרגע."

- ת.א. 1237/86, 1238/86 - בבית המשפט המחוזי בירושלים, כב' השופטת אור, זקס ובן דוד נגד  פנאני ואח'. 
  (תקדין מחוזי כרך 91 (3) תשנ"א תשנ"ב – 1991 עמ' 589).
  בית המשפט לבקשת התובעים ערך ביקור בדירות לאחר קבלת חוות הדעת שמטעם מומחה בית המשפט.
  לאור ביקורו של בית המשפט בדירות נשללה חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט באשר להיקף התיקונים  
  בריצוף ובחיפוי ובאשר לאופן ביצועם.
  נדחתה שיטת הביצוע שהציע המומחה עם שימוש חוזר במרצפות המפורקות בדירה.

  ציטוט מסעיף 11 בפסק הדין:

  "11. ביהמ"ש ערך תרשומת מפורטת של הליקויים שנתגלו בפניו ובפני הצדדים בביקור במקום שנערך ביום
  23/4/91 (ראה עמ' 56-48). 
  ריצוף - בדירות זקס ובן דוד 

  12.  בביקור במקום התברר כי הריצוף בחלקים גדולים בשתי הדירות  של התובעים - הוא גרוע וטעון החלפה. 

  13.  אינני מקבלת את דעת המהנדס קדרון כי ניתן לפרק חלק מהריצוף  במקום אחד, ולרצף בו חלקים במקום 
        אחר. הסדר כזה סביר כשמדובר במרצפות מיוחדות, שלא ניתן להשיג  דוגמתן. אין זה סביר כלל לעשות כן
       במרצפות רגילות.

       שום רצף סביר לא יסכים לביצוע עבודת פירוק וריצוף כזאת במחירי  ריצוף רגילים, משום שזו עבודה כפולה 
       ומכופלת, של הוצאת המרצפות, ניקוין מהמלט שדבק בהן, וריצופן מחדש, ואין הצדקה עינינית למניפולציה  
       כזאת במרצפות רגילות ובקנה מידה גדול.
       יתר על כן, בדירות התובעים יש מרצפות של 20 x 20 ס"מ, ויש מרצפות  של 30 x 30 ס"מ, ואין אפשרות
       לפרק מרצפות מסוג אחד, כדי לרצף חדר המרוצף במרצפות מהסוג השני.
      המומחה עצמו אומר הצעה זו תיאורטית בלבד. (עמ' 72).

14.  אי לזאת אני קובעת כי יש להחליף את כל הריצוף בכל חדר שיש בו  ריצוף פגום בדירות התובעים - במרצפות 
      חדשות, אחידות, ובלתי פגומות."

- ת.א. 015939/93 - שלום צבי נגד גני חדרה (1989) בע"מ, בית המשפט השלום, חיפה, כב' השופט ר.סוקול.
  החלפת ריצוף לרבות בשטח שמתחת לארונות.
  ראה סעיף 13 בפסק הדין.
  - המומחה מטעם בית המשפט קבע כי יש להחליף את הריצוף בדירה - במלואו.
  - לטענת התובע - יש להוסיף את עלות פירוק והרכבת ארונות המטבח, שם לדבריו החלפת הריצוף בדירה כולה 
    מחייבת גם החלפה מתחת לארונות המטבח.

  בית המשפט קבע:

  "סבורני שיש להתערב ולהורות על פיצוי גם עבור פירוק והרכבה של הארונות.
  צריך לזכור שארונות המטבח הקיימים עשויים להשתנות גם בגודל וגם במיקום ולכן אם לא ישונה הריצוף  
  שמתחתיהם, עלול הדבר לגרום לליקויים בעתיד.

  לפיכך מן הראוי שמחליפים את הריצוף ייעשה הדבר בכל דירה לרבות מתחת לארונות."

ת.א. 2842/99 - גלעד סמדר ורענן נגד פנינת זכרון ואח', פס"ד מיום 29/4/04 (השופטת הדסה אסיף).

 - מומחה בית המשפט קבע כי מצב הריצוף סביר בהתאם לאורך השימוש. 
 - בית המשפט פסק כי לאור חוות דעת מומחה התובעים - הפגמים קיימים מאז הכניסה לדירה ולפיכך זכאים
   הדיירים להחלפת הריצוף. 

  ציטוט:
  "25.  אשר לריצוף קומת הקרקע -
   א.   מומחה ביהמ"ש קבע כי לא נדרש תיקון ברצפה זו מאחר שמצבה סביר בהתאם לאורך השימוש.
   ב.   מדברים אלה של מומחה ביהמ"ש ניתן להסיק כי אכן קיימים, נכון להיום, פגמים בריצוף, אם כי מומחה 
         ביהמ"ש סבר שיש לייחס אותם לשימוש שנעשה בבית מאז החלו התובעים להתגורר בו ועד היום. 
   ג.   מדובר בנתון עובדתי שאינו מסור לקביעת המומחה כי אם לשיקול דעתו של ביהמ"ש. 
   ד.   במקרה שבפניי, לאור חוות דעתו של מומחה התובעים שניתנה בסמוך לכניסתם לדירה, מסתבר כי הפגמים
        שבריצוף היו קיימים גם בעת שהתובעים נכנסו להתגורר בדירה.
        מכאן שההנחה שבבסיס חוות דעתו של מומחה ביהמ"ש אינה נכונה, ואני דוחה את קביעת מומחה ביהמ"ש  
        בעניין זה. 
   ה.  התובעים זכאים לכן להחלפת הריצוף גם בקומת הקרקע, והפיצוי שאני פוסקת להם בעניין זה הוא בסכום
        שקבע המומחה מטעמם, לאחר שמומחה ביהמ"ש לא קבע סכום כלשהו בעניין זה. 
        לפיכך זכאים התובעים לפיצוי בסכום של 21,638 ש"ח נכון למועד פסק הדין."

- ת.א. 16187/97 - מחוזי ת"א, כב' השופטת ציפורה ברון, גורביץ ואח' נ' קוט אזור יזמים בע"מ ואח', פס"ד מיום 
  6/11/06.

  באשר לאופן תיקון הריצוף - בניגוד לדעת מומחה בית המשפט נפסק כי הדיירים זכאים להחלפה מלאה של
  הריצוף באריחי הטרצו של הריצוף והחיפוי באריחי קרמיקה.
  הנימוק:
  לפי שנוכח הזמן שחלף ניתן להניח שאין אריחים מתאימים בנמצא, ויתכן שיהיה שוני בגוונים משום שהמרצפות
  דהו בינתיים.  
  ציטוט מפסק הדין פרק 1) סעיפים ב' ו- ג': 

"ב. ריצוף הבית:
הריצוף בבתים הינו מסוג טראצו 25 x 25 ס"מ. התובעים טוענים, כי המרצפות בבתים שוקעות, אריחי הריצוף מתפוררים ולוקים בשברים. 
המומחה מאשר את טענת התובעים ואולם הוא מבחין בין שטחי חוץ מרוצפים ללא קרוי, כגון מרפסות, משטחי ביניים של מהלכי מדרגות חיצוניים ומבואה, לבין שטחים מרוצפים בתוך הדירה, שם הליקויים המתוארים קיימים באריחים בודדים או בשטחי ריצוף קטנים;
לדידו של המומחה, בעוד שבשטחי החוץ המרוצפים יש לפרק את הריצוף בשלמות ולבצעו מחדש, הרי שבשטחי הפנים ניתן להסתפק בהחלפת אותם חלקים פגומים בלבד.
המומחה מוסיף ומציין כי הריצוף הקיים הוא מסוג סטנדרטי ונפוץ, כך שניתן להשיגו או לייצר כדוגמתו. 
המומחה מציין, כי עלות פירוק מרצפות וריצוף מחדש במרצפות טראצו כולל שיפולים ותיקוני טיח הינה 225 ש"ח למ"ר וכי עלות פירוק ריצוף קיים וריצוף מחדש בשטח אקווילנטי של 1.0 מ"ר הינה 250 ש"ח.     
הנחת היסוד של המומחה בחישוב העלויות כאמור הייתה, כי ישנם אריחים זהים להחלפה. 
בשאלות ההבהרה שהגישו התובעים, התבקש המומחה לעדכן את העלויות בהנחה שלא ניתן לאתר אריחים זהים וכך אכן עשה. 
אני מקבלת את טענת התובעים בסיכומיהם, כי יש להוסיף עלויות אלה לסכומים שקבע המומחה. 
המומחה, ציין, אמנם, בחוות דעתו, כי מדובר בריצוף סטנדרטי ונפוץ כך שניתן להשיגו או לייצר כדוגמתו. 
עם זאת, עד היום הנתבעת טרם המציאה את פרטי האריחים לפי מפרט, כדרישת המומחה בתשובותיו לשאלות ההבהרה ועל כן ניתן להניח, כי אין אריחים מתאימים בנמצא. 
לכך יש להוסיף כי נוכח הזמן שחלף ייתכן שיהיה שוני בגוונים משום שהמרצפות הקיימות דהו בינתיים. 
לאור האמור אני קובעת, כי בנוסף לעלות תיקון הליקויים אשר נקבעה בחוות דעת המומחה, על הנתבעת לשלם לתובעים גם את עלות החלפת הריצוף שהינה, על פי  תשובות ההבהרה של המומחה. 

ג. ריצוף וחיפוי קראמי:
התובעים טוענים, כי הריצוף והחיפוי של אריחי הקראמיקה הינו בלתי מקצועי. 
המומחה מקבל את טענת התובעים וממליץ על פרוק חיפוי הקרמיקה כולל המלט וחיפוי מחדש באריחים קראמיים בעלות של 250 ש"ח למ"ר, תוך שעלות פירוק והרכבה מחדש של אסלה הינה 480 ש"ח.
גם כאן התבקש המומחה, במסגרת שאלות ההבהרה, לעדכן את העלויות בהנחה שלא ניתן לאתר אריחים זהים וכך אכן עשה.
מאותם נימוקים שפרטתי לעיל, אני מורה על הוספת הסכומים הנוספים, כאמור בתשובות המומחה לשאלות ההבהרה." 

 


Go Back  Print  Send Page

מהנדס בן עזרא עזרא - תכנון וייעוץ הנדסי  -  מען: ת.ד 10119, חיפה מיקוד - 26110.

טלפון: 052-6577005 , 04-8640426  פקס:  153-526577005

E-mail: ezra_b_e@netvision.net.il

הוספה למועדפים

[חזור למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים