עזרא בן עזרא - 
  
תכנון וייעוץ הנדסי

    Ezra Ben Ezra - Civil Engineering    

   
טלפון: 052-6577005 / 04-8640426 
    פקס:  153-526577005

    E-mail:
ezra_b_e@netvision.net.il

 

 

 

  

הוספה למועדפים

דירה שאינה מתאימה למגורים  |  גובה דירה - ירידת ערך  |  גובה דלת  |  מדרגה בודדת  |  אחריות קבלן  |  אחריות מהנדס מתכנן  |  אחריות על תיקונים  |  חלון מטבח  |  אוורור חדר שירותים  |  הרמת מסך - אחריות אישית של בעלי מניות ומנהלים  |  שטח דירה  |  חדר מדרגות  |  ניקוז גגות  |  עומק משטח אופקי בחדר מדרגות  |  הפרה יסודית של הסכם  |  פיצוי לפי העלות לדייר  |  שינוי מספר הדירות בבניין  |  שטח חסר  |  איחור במסירת דירה  |  תשלום הוצאות משפט  |  תשלום ריבית על סכומים שנפסקים  |  טיח פנים בממ"ד  |  צו הריסה ללא הרשעה  |  הפסיקה בנושא הריצוף  |  ליקויי ריצוף וחיפוי  |  גובה נקודות חשמל בממ"ד  |  הרכוש המשותף בבית  |  סטייה מותרת במידות  |  תנאי מקפח בחוזה רכישת דירה  |  תיקון ליקוי על ידי דיירים  |  תשלום פיצוי במקום תיקון על ידי הנתבעת  |  מועד חלות תקנות התכנון והבניה  |  איחור במסירת הדירה  |  מטרתו וייעודו של חוק המכר  |  

מאמרים נבחרים
<<

חלות תקנות שבוטלו/שתוקנו - המועד הקובע
מאת: אינג' עזרא בן עזרא

 

-  ת.א. 231/95 - בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, משה ונילי אבן חן ואח'
נגד שיכון ופיתוח לישראל בע"מ, כב' השופטת ענת ברון, פס"ד מיום 29/12/93.

      נפסק תוך הסתמכות על בע"א 6092/00 כב' השופט גרוניס, כדלקמן (לגבי 18 דירות התובעים):
 

                                "18. אוורור
                                אוורור חדר ארונות - לטענת התובעים, חדר ארונות מוגדר בתקנות
                                כ"חדר שרות" (ראו: תקנה 2.01) וככזה חייבים לאווררו באוורור מכני.

לטענת הנתבעת, התקנות תוקנו כך שכיום אין עוד חובה באוורור חדר
ארונות (ראו:תקנה 2.40).

אין חולק על כך שכיום התקנות אינן מחייבות - באוורור
חדר ארונות.

אולם הנתבעת אינה יכולה להיבנות מכך מאחר שהבתים נשוא תובענה זו נבנו עובר לתיקון תקנה 2.40 לשון אחר: בשעה שהתובעים רכשו את בתיהם היו זכאים, על פי חוק, לקבל חדר ארונות מאוורר ואין מקום לשלול מהם זכות זו."

 

     יפים לעניין זה דברי כב' השופט גרוניס בע"א 6092/00 שם, בעמוד  791 – 792:

 "השאלה היא האם יש חשיבות לשינוי בתקנת הבניה לאחר מסירת הדירה? אין זה מתקבל על הדעת
   שנאמר כי קבלן לא קיים את חיוביו אף שכבר מסר לרוכש את הדירה, בשל כך שתקנת הבניה
    השתנתה לאחר המסירה.

לא ייתכן לדרוש מן הקבלן, שהשלים את הבנייה ומסר את הדירה, לעמוד
בדרישות שטרם נחקקו.

אף מזווית הראייה של הרוכש דירה מקבלן, נראה שלא יהא זה מוצדק
להתחשב בשינויים מאוחרים במפרט, בתקן רשמי או בתקנת בניה.

נניח, כי תיקון של תקנת בניה הקל עם הקבלן או שהתקנה כולה בוטלה, כל
 אלה לאחר המסירה.

יש להניח, שהקבלן תימחר את הדירה בהתחשב בעלויות הצפויות. עלויות
 אלה כוללות, מטבע הדברים, אף דרישות קיימות שבדין לגבי מפרט וכיוצא
 בזה.

משמע, הרוכש שילם עבור הדרישות האמורות. אם כך, אין סיבה שהחיסכון
בעלויות יגיע לכיסו של הקבלן
(זמיר, שם בעמ' 348).
זו תהא התוצאה אם תתקבל הטענה, שיש להתחשב בשינויים שנעשו לאחר
 מועד המסירה ואשר באו להקל בדרישות שבדין או לבטלן כליל". (ההדגשה
 שלי - ע.ב.).

 

רוזנברג העריך עלות התקנת וונטה בחדרי הארונות בסכום של 1,300 ש"ח
ומשכך אני פוסקת סכום זה לכל אחד מזוגות התובעים."
 

     כלומר: אין להקל על הקבלן כאשר שונתה או בוטלה התקנה ופטרה מהצורך בקיום החיוב בבניה.
 

   עזרא בן עזרא , תכנון וייעוץ הנדסי
   לאתר הבית: http://www.e-benezra.com

 

מהנדס בן עזרא עזרא - תכנון וייעוץ הנדסי  -  מען: ת.ד 10119, חיפה מיקוד - 26110.

טלפון: 052-6577005 , 04-8640426  פקס:  153-526577005

E-mail: ezra_b_e@netvision.net.il

הוספה למועדפים

[חזור למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים