עזרא בן עזרא - 
  
תכנון וייעוץ הנדסי

    Ezra Ben Ezra - Civil Engineering    

   
טלפון: 052-6577005 / 04-8640426 
    פקס:  153-526577005

    E-mail:
ezra_b_e@netvision.net.il

 

 

 

  

הוספה למועדפים

דירה שאינה מתאימה למגורים  |  גובה דירה - ירידת ערך  |  גובה דלת  |  מדרגה בודדת  |  אחריות קבלן  |  אחריות מהנדס מתכנן  |  אחריות על תיקונים  |  חלון מטבח  |  אוורור חדר שירותים  |  הרמת מסך - אחריות אישית של בעלי מניות ומנהלים  |  שטח דירה  |  חדר מדרגות  |  ניקוז גגות  |  עומק משטח אופקי בחדר מדרגות  |  הפרה יסודית של הסכם  |  פיצוי לפי העלות לדייר  |  שינוי מספר הדירות בבניין  |  שטח חסר  |  איחור במסירת דירה  |  תשלום הוצאות משפט  |  תשלום ריבית על סכומים שנפסקים  |  טיח פנים בממ"ד  |  צו הריסה ללא הרשעה  |  הפסיקה בנושא הריצוף  |  ליקויי ריצוף וחיפוי  |  גובה נקודות חשמל בממ"ד  |  הרכוש המשותף בבית  |  סטייה מותרת במידות  |  תנאי מקפח בחוזה רכישת דירה  |  תיקון ליקוי על ידי דיירים  |  תשלום פיצוי במקום תיקון על ידי הנתבעת  |  מועד חלות תקנות התכנון והבניה  |  איחור במסירת הדירה  |  מטרתו וייעודו של חוק המכר  |  

מאמרים נבחרים
<<


גובה חלון מטבח
מאת אינג' ע' בן עזרא

 א]  ת.א. 9789/90 -  יעקב נ' שיכון ופיתוח בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, כב' השופטת  
 ד"ר נ' דנון. 
 פסק הדין מופיע בספר - תכנון ובניה - חוקים, תקנות ותקצירי פסקי דין, ומספרו  הסידורי 4.
 הספר מאת א' וע' בן עזרא בהוצאת "ש"י".
 על פי סעיף 2.21 בתקנות, נדרש כי הסף העליון של חלון המטבח יהיה בגובה 2.0 מטר לפחות.
 דרישה זו לא תמיד נשמרת על ידי המתכננים והקבלנים. 
 להלן ציטוט מפסק הדין בנדון:

    "חלון המטבח
    חלון המטבח הינו עם משקוף עליון בגובה 1.9 מ' בלבד בניגוד לתקנות 
    התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) על פיהן נאמר בסעיף 
    2.21 (ב') לא יפחת גובה המשקוף העליון בחלון מטבח מ- 2.0 מ'. 
    הליקוי מהווה גורם הגורע מהתאורה הטבעית במטבח וכן גורם 
    להצטברות יתר של אדים.
    כאמור, ליקוי זה הוכח ולא ניתן להגדירו כליקוי גלוי, הואיל ורק בעל 
    מקצוע יכול לאבחן אותו.
    ... החלון הקיים מהווה אי התאמה לפי ס' 4 חלוק המכר (דירות). על 
    הנתבעת היה לבנות חלון תקני.
    עלות התיקון של פירוק החלון הקיים והתקנת חלון בפתח החדש הינה 
    על פי חוות דעתו של מהנדס התובע – 2,950 ש"ח".

ב] ע"א 38/90-25 – א' אוחיון ואח' נ' שיכון ופיתוח בע"מ, בית המשפט המחוזי בחיפה, כב'
   השופטים: י' מרגלית, ח' אריאל, מ' סלוצקי.
   פסק הדין מופיע בספר "עדות מומחה" מאת א' בן עזרא הוצאת "אתיקה, עמ' 199.
   בסעיף 8 לפסק הדין ישנה התייחסות לליקוי בנייה בכך שגובה חלון המטבח (הסף העליון)  
   הוא  1.9 מטר במקום 2.0 מטר, כנדרש בתקנות. 
   התובעים קיבלו פיצוי בגין פריט זה לפני עלות התקנת איוור מכני למטבח.


ג] ת.א. 015939/93 - שלום צבי נגד גני חדרה (1989) בע"מ, בבית המשפט השלום בחיפה,  
   כב' השופט ר.סוקול.

 ראה סעיף 11 בפסק הדין:

     - גובה הסף העליון של החלון במטבח 1.65 מ'.
  המומחה מטעם בית המשפט קבע כי מאחר והמטבח אינו חדר בפני עצמו אלא מהווה 
  חלק מחלל חדר המגורים ופינת האוכל, לא חלות התקנות הקובעות כי הסף העליון של 
  חלון מטבח לא יפחת מ – 2 מטר (סעיף 2.21 בתקנות).

   - המומחה חזר על הערכתו זו גם בחקירתו וטען כי שינוי גובה החלון יפגע בתובע שכן 
  יהיה צורך כעת להקטין את הארונות המצויים מעל החלון.
   
 בית המשפט קבע:

    "לא מצאתי כל בסיס בתכלית של קביעת הגובה אשר תצדיק הבחנה 
    בין מטבח אשר מהווה חלק מחלל של חדר מגורים או חדר אוכל לבין 
    מטבח אשר תחום בקירות.
    על פניו הפירוש של התקנות צריך להיקבע בהתאם לתיפקוד של 
    סביבת החלון ואם החלון נמצא באזור המתפקד כמטבח, יש להכיל את 
    כל ההוראות גם לגבי גובה החלונות לגביו.
    ...אשר על כן יש מקום להתערב בקביעת המומחה ולקבוע כי התובע 
    זכאי לפיצוי בסך של 1,500 ש"ח כפי שציין המומחה בחקירתו הנגדית".

ד] ת.א. 676/00 – בבית המשפט המחוזי בחיפה כב' השופט מ' נאמן,  שקולניק גרש וגלינה ואח' נגד
    א.ש.רהט הנדסה בע"מ, פס"ד מיום 7/6/04, בעניין ליקויי בניה ב- 9 דירות התובעים.
 
 ציטוט מסעיף 10 בפסק הדין:
    "10. חלון מטבח:
     במטבח הותקנו שני חלונות שגובה משקופיהם העליונים מפני הרצפה 1.89 מ' בעוד שלפי התקנות
     הגובה לא יפחת משני מטר. הממוחה סבור כי בפועל אין לא ליקוי אסתטי ולא ליקוי פונקציונאלי כתוצאה מסטיה זו,
      אך מאחר וקיימת אי התאמה הרי שכל תובע זכאי לפיצוי בסך 1,000 ₪. בעניין זה הדין עם התובעים.
 

 המחוקק קבע את שקבע לגבי מידות חלונות מטבח מפני שבמטבח בו מבשלים יש חשיבות מיוחדת לגודל פתחי החלונות כדי לאפשר אוורור, תאורה טבעית ומניעת הצטברות אדים. המומחה אינו יכול בהבל פיו לשנות תכלית זו ולקבוע באופן שרירותי את גובה  הפיצוי שיפצה על הליקוי.
 כאשר נשאל המומחה על עלות התיקון  (עמ' 14) היא קבע עלות שינוי תכנית 550 ₪ ועלות הגבהת החלון 1,500 ₪.

 אני מאמץ בעניין זה את תביעת התובעים לפסוק פיצוי בסך 2,050 ש"ח בסעיף זה."
 

 


Go Back  Print  Send Page

מהנדס בן עזרא עזרא - תכנון וייעוץ הנדסי  -  מען: ת.ד 10119, חיפה מיקוד - 26110.

טלפון: 052-6577005 , 04-8640426  פקס:  153-526577005

E-mail: ezra_b_e@netvision.net.il

הוספה למועדפים

[חזור למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים