עזרא בן עזרא - 
  
תכנון וייעוץ הנדסי

    Ezra Ben Ezra - Civil Engineering    

   
טלפון: 052-6577005 / 04-8640426 
    פקס:  153-526577005

    E-mail:
ezra_b_e@netvision.net.il

 

 

 

  

הוספה למועדפים

דירה שאינה מתאימה למגורים  |  גובה דירה - ירידת ערך  |  גובה דלת  |  מדרגה בודדת  |  אחריות קבלן  |  אחריות מהנדס מתכנן  |  אחריות על תיקונים  |  חלון מטבח  |  אוורור חדר שירותים  |  הרמת מסך - אחריות אישית של בעלי מניות ומנהלים  |  שטח דירה  |  חדר מדרגות  |  ניקוז גגות  |  עומק משטח אופקי בחדר מדרגות  |  הפרה יסודית של הסכם  |  פיצוי לפי העלות לדייר  |  שינוי מספר הדירות בבניין  |  שטח חסר  |  איחור במסירת דירה  |  תשלום הוצאות משפט  |  תשלום ריבית על סכומים שנפסקים  |  טיח פנים בממ"ד  |  צו הריסה ללא הרשעה  |  הפסיקה בנושא הריצוף  |  ליקויי ריצוף וחיפוי  |  גובה נקודות חשמל בממ"ד  |  הרכוש המשותף בבית  |  סטייה מותרת במידות  |  תנאי מקפח בחוזה רכישת דירה  |  תיקון ליקוי על ידי דיירים  |  תשלום פיצוי במקום תיקון על ידי הנתבעת  |  מועד חלות תקנות התכנון והבניה  |  איחור במסירת הדירה  |  מטרתו וייעודו של חוק המכר  |  

מאמרים נבחרים
<<

חצי חדר - החסרון, ירידת ערך
מאת: אינג' עזרא בן עזרא

 

  -    ע"א 01085/04 -
בבית המשפט המחוזי בתל אביב (הילה גרסטל, עוזי פיגלמן, אילן ש. שדה), ליגד השקעות ובניין בע"מ
נגד
ארונצ'וק אלכסנדר ואח', פס"ד מיום
18/1/06. 

פסק הדין לעניין ירידת הערך של הדירות עקב היותן בפועל בנות 3 חדרים במקום 3.5 חדרים,
וכן עקב הפחתת שטח כל הדירה.

  בית המשפט הפריד בין ירידת הערך לעניין הפחתת השטח ובין ירידת הערך לעניין החוסר ב"חצי חדר",
  על ידי כך שהסתמך על הערכות המומחים יעקובי ושליטנר אשר מטעמו (מומחה נפרד לכל דירה).
 

למרות שנקבע סכום כולל של – 16,000$ לכל דירה כפיצוי כולל בגין הפחתת השטח והחוסר ב"חצי חדר",
מובאים קביעות מומחי בית המשפט עם ההפרדה בין שיעורי ירידת הערך ל – 2 הנושאים כדלקמן:

     המומחה יעקובי - 

                   ציטוט מסעיף (1) (ד) (3) בפסק הדין: 

                       "באשר למספר החדרים בדירה מציין בית המשפט קמא שהמומחה יעקובי
העריך את ירידת הערך בגין החוסר בחצי חדר בסכום השווה ל – 10,000$,
ואת ירידת הערך בשל הפחתת שטח דירה לעומת השטח שהובטח בסך
10,500$
. ואולם, לנוכח חוות דעתו של המומחה שליטנר בקשר עם דירת
המשיבים 4-3 וכדי למנוע עיוות
דין, קבע בית המשפט קמא את שיעור
ירידת הערך הכוללת בסך 16,000$ בלבד.

 

             המומחה שליטנר –

              ציטוט מסעיף (1) (ה) (2) בפסק הדין:

                "את ירידת הערך בגין השטח המוקטן וחסרונו של חצי החדר אמד המומחה
                 שליטנר בסכום השווה ל – 14,000$."
 

             ובהמשך בסעיף (1) (ה) (4) בפסק הדין נאמר: 

             " לדבר העמיד בית משפט קמא גם כאן את שיעור ירידת הערך הכוללת

              על סך 16,000$, וזאת כדי למנוע עיוות דין בשל הפערים בין חוות הדעת

              של שני המומחים."

 

             לסיכום
            בית המשפט בערעור אימץ עם הנמקות את פסק הדין בבית המשפט קמא, ודחה את הערעור. עזרא בן עזרא , תכנון וייעוץ הנדסי
 לאתר הבית: http://www.e-benezra.com 

 

 

מהנדס בן עזרא עזרא - תכנון וייעוץ הנדסי  -  מען: ת.ד 10119, חיפה מיקוד - 26110.

טלפון: 052-6577005 , 04-8640426  פקס:  153-526577005

E-mail: ezra_b_e@netvision.net.il

הוספה למועדפים

[חזור למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים