עזרא בן עזרא - 
  
תכנון וייעוץ הנדסי

    Ezra Ben Ezra - Civil Engineering    

   
טלפון: 052-6577005 / 04-8640426 
    פקס:  153-526577005

    E-mail:
ezra_b_e@netvision.net.il

 

 

 

  

הוספה למועדפים

דירה שאינה מתאימה למגורים  |  גובה דירה - ירידת ערך  |  גובה דלת  |  מדרגה בודדת  |  אחריות קבלן  |  אחריות מהנדס מתכנן  |  אחריות על תיקונים  |  חלון מטבח  |  אוורור חדר שירותים  |  הרמת מסך - אחריות אישית של בעלי מניות ומנהלים  |  שטח דירה  |  חדר מדרגות  |  ניקוז גגות  |  עומק משטח אופקי בחדר מדרגות  |  הפרה יסודית של הסכם  |  פיצוי לפי העלות לדייר  |  שינוי מספר הדירות בבניין  |  שטח חסר  |  איחור במסירת דירה  |  תשלום הוצאות משפט  |  תשלום ריבית על סכומים שנפסקים  |  טיח פנים בממ"ד  |  צו הריסה ללא הרשעה  |  הפסיקה בנושא הריצוף  |  ליקויי ריצוף וחיפוי  |  גובה נקודות חשמל בממ"ד  |  הרכוש המשותף בבית  |  סטייה מותרת במידות  |  תנאי מקפח בחוזה רכישת דירה  |  תיקון ליקוי על ידי דיירים  |  תשלום פיצוי במקום תיקון על ידי הנתבעת  |  מועד חלות תקנות התכנון והבניה  |  איחור במסירת הדירה  |  מטרתו וייעודו של חוק המכר  |  

מאמרים נבחרים
<<


ליקויי ריצוף וחיפוי - אופן התיקון
מאת: אינג' ע. בן עזרא
 
   -  ת"א 1237/86 - 
   ת.א. 1238/86 – 1. זקס 2. בן דוד נגד פנאני ושות', בבית המשפט המחוזי בירושלים,      
   שופטת: אור, פסק הדין מופיע ב – תקדין מחוזי כרך 91 תשנ"א/תשנ"ב 1991, 
   עמ' 589.
 
      בית המשפט מינה מומחה מטעמו לקביעת הליקויים הניתנים לתיקון.
 התובעים לא קיבלו את עמדת המומחה ולבקשתם בית המשפט ביקר בדירות, וערך
תרשומת מפורטת של הליקויים שנתגלו.
    -   בעניין הריצוף - דחה בית המשפט את עמדת המומחה מטעמו וקבע (סעיפים 12 עד 14  
       בפסק הדין), ציטוט: 
 
 
 "12. בביקור במקום התברר כי הריצוף בחלקים גדולים בשתי הדירות של התובעים - הוא גרוע וטעון החלפה.
13. אינני מקבלת את דעת המהנדס קדרון כי ניתן לפרק חלק מהריצוף במקום אחד ולרצף בו חלקים במקום אחר.
הסדר כזה סביר כשמדובר במרצפות מיוחדות, שלא ניתן להשיג דוגמתן. אין זה סביר כלל לעשות כן במרצפות רגילות.
  שום רצף סביר לא יסכים לביצוע עבודת פירוק וריצוף כזאת במחירי ריצוף רגילים, משום שזו עבודה כפולה ומכופלת, של הוצאת המרצפות, ניקוין מהמלט שדבק בהן, וריצופן מחדש, ואין הצדקה עינינית למניפולציה כזאת במרצפות רגילות ובקנה מידה גדול.
   יתר על כן, בדירות התובעים יש מרצפות של 20 ס"מ x 20 ס"מ, ויש מרצפות של 30 ס"מ x 30 ס"מ, ואין אפשרות לפרק מרצפות מסוג אחד, כדי לרצף חדר המרוצף במרצפות מהסוג השני.
המומחה עצמו אומר הצעה זו תיאורטית בלבד. (עמ' 72) .
14. אי לזאת אני קובעת כי יש להחליף את כל הריצוף בכל חדר שיש בו ריצוף פגום בדירות התובעים - במרצפות חדשות, אחידות, ובלתי פגומות."
 
      היינו - נשללה דעת המומחה באשר לאופן התיקון ונפסלה השיטה לפיה ניתן כביכול 
      לפרק מרצפות לצורך שימוש חוזר בהן בריצוף הדירה.
 
      -   בעניין החיפוי - בחרסינות של קירות שירותים קבע בית המשפט בניגוד לדעת המומחה מטעמו כי אין להחליף אריחים פגומים בחרסינה אחרת שאינה זהה בדיוק לחרסינה שבדירתם, וזאת מאחר שאין להניח כי ברשות הנתבעים חרסינות הזהות לאלה המותקנות בדירות התובעים.
            (ראה סעיפים 1 ו- 17 בפסק הדין).
 
   כלומר, שוב נשללה דעת המומחה באשר לשיטת התיקון המוצעת על ידו ומכאן גם לגבי היקף עבודת התיקון הנדרש.
 
      -   בעניין רטיבות שמקורה במרפסת פתוחה מעל הדירה - המומחה מטעם בית המשפט קבע כי יש לעקוב אחר הרטיבות בעונת הגשמים.
 
   בית המשפט בביקורו (בחודש אפריל 1991) - ראה סימני רטיבות ועובש בדירה, הסיק כי עדיין חודרת רטיבות לדירה וקבע כי יש לפתור בעייה זו.
                                                                                                                                                                                               
   בקביעת אופן והיקף התיקון הנדרש, בית המשפט שלל את קביעת המומחה מטעמו לפיה - לפעמים הרטיבות מוגברת באזור אחד ואז מתקנים רק את אותו הקטע, עם שוליים מסביב.
            על פי קביעת בית המשפט - ציטוט מסעיף 22:
   
  "סביר להניח כי אילו בוצעה עבודת האיטום כהלכה במרפסת
העליונה מלכתחילה - לא היתה חודרת רטיבות לדירת בן דוד.
   מאחר שקדרון לא בדק מה קורה בפועל במקרה שלפנינו - אין ברירה אלא לקבוע שאכן יש לפרק את המרצפות של המרפסת העליונה, ולעשות זיפות ואיטום, ולהניח את המרצפות מחדש.
   מאחר אין בידיעתי מידות המרפסת העליונה, אני קובעת כי ב"כ הצדדים ימדדו בצוותא את שטח המרפסת העליונה מעל דירת בן דוד, והנתבעים ישלמו לבן דוד סכום השווה ל- 50 דולר + מע"מ כפול המטרז' של המרפסת העליונה."
 
-   ת.א. 922/95 - בבית המשפט המחוזי בתל אביב, סלומון שמואל ואח' נגד שיכון ופיתוח לישראל בע"מ ואח', פסק דין מיום 28/05/03 של כב' השופטת ציפורה ברון. 
 
      המומחה הציע פירוק מרצפות ושימוש חוזר בהן:
      בית המשפט פסק על עקירת ריצוף בשטחים נרחבים וללא שימוש חוזר במרצפות  
   המפורקות.
 
      ציטוט: 
   "הפגם בעבודות הריצוף
המהנדס פריידלין אישר את ממצאו של המהנדס פורת כי עבודות הריצוף במקומות שונים בדירות התובעים בוצעו שלא כהלכה ומן הראוי לתקן אותן.
   המהנדס פריידלין מציע שיש לבצע פרוק מרצפות וריצוף חוזר. לגבי הרצפה באחד החדרים בכל דירה קבע המהנדס פריידלין שיש צורך בריצוף במרצפות חדשות ואילו בחלקים אחרים מספיק לדעתו לבצע תיקונים מקומיים תוך שימוש במרצפות משומשות.
   אני סבורה ששימוש במרצפות משומשות, יבליט שינויי גוון במרצפות ואין לחייב את בעלי הדירות להשלים עם רצפה שאינה אחידה מבחינת גוון וצורה. 
   המהנדס פריידלין קבע כי בשל עבודות הריצוף הנרחבות לא ניתן יהיה להשתמש בדירות בהן יתבצעו התיקונים בעת ביצוע העבודות, אלא שהוא קצב לפי דעתי, משכי זמן קצרים מדי. 
   ביצוע עבודות הריצוף יצריך עקירת מרצפות בשטחים נרחבים, החלפת חול ומילוי. 
התיקונים כמתואר, גוררים אי נוחות ואף סבל, אבדן זמן ועגמת נפש.
ביצוע התיקונים - בעבודות ריצוף, טיח וצבע - הם תוצאת ליקויים של ביצוע בלתי ראוי של עבודות."
 
-   ת.א. 16187/97 - מחוזי ת"א, כב' השופטת ציפורה ברון, גורביץ ואח' נ' קוט אזור יזמים בע"מ ואח', פס"ד מיום 6/11/06.
   באשר לאופן תיקון הריצוף - בניגוד לדעת מומחה בית המשפט נפסק כי הדיירים זכאים להחלפה מלאה של הריצוף באריחי הטרצו של הריצוף והחיפוי באריחי קרמיקה.
 
     הנימוק:
  לפי שנוכח הזמן שחלף ניתן להניח שאין אריחים מתאימים בנמצא, ויתכן שיהיה שוני בגוונים 
  משום שהמרצפות דהו בינתיים. 
 
     ציטוט מפסק הדין פרק 1) סעיפים ב' ו- ג': 
 
                        "ב.   ריצוף הבית:
   הריצוף בבתים הינו מסוג טראצו 25 x 25 ס"מ. התובעים טוענים, כי המרצפות בבתים שוקעות, אריחי הריצוף מתפוררים ולוקים בשברים. 
   המומחה מאשר את טענת התובעים ואולם הוא מבחין בין שטחי חוץ מרוצפים ללא קרוי, כגון מרפסות, משטחי ביניים של מהלכי מדרגות חיצוניים ומבואה, לבין שטחים מרוצפים בתוך הדירה, שם הליקויים המתוארים קיימים באריחים בודדים או בשטחי ריצוף קטנים;
   לדידו של המומחה, בעוד שבשטחי החוץ המרוצפים יש לפרק את הריצוף בשלמות ולבצעו מחדש, הרי שבשטחי הפנים ניתן להסתפק בהחלפת אותם חלקים פגומים בלבד. המומחה מוסיף ומציין כי הריצוף הקיים הוא מסוג סטנדרטי ונפוץ, כך שניתן להשיגו או לייצר כדוגמתו. 
   המומחה מציין, כי עלות פירוק מרצפות וריצוף מחדש במרצפות טראצו כולל שיפולים ותיקוני טיח הינה 225 ש"ח למ"ר וכי עלות פירוק ריצוף קיים וריצוף מחדש בשטח אקווילנטי של 1.0 מ"ר הינה 250 ש"ח.
   הנחת היסוד של המומחה בחישוב העלויות כאמור הייתה, כי ישנם אריחים זהים להחלפה. 
   בשאלות ההבהרה שהגישו התובעים, התבקש המומחה לעדכן את העלויות בהנחה שלא ניתן לאתר אריחים זהים וכך אכן עשה. 
   אני מקבלת את טענת התובעים בסיכומיהם, כי יש להוסיף עלויות אלה לסכומים שקבע המומחה. 
   המומחה, ציין, אמנם, בחוות דעתו, כי מדובר בריצוף סטנדרטי ונפוץ כך שניתן להשיגו או לייצר כדוגמתו. 
   עם זאת, עד היום הנתבעת טרם המציאה את פרטי האריחים לפי מפרט, כדרישת המומחה בתשובותיו לשאלות ההבהרה ועל כן ניתן להניח, כי אין אריחים מתאימים בנמצא. 
   לכך יש להוסיף כי נוכח הזמן שחלף ייתכן שיהיה שוני בגוונים משום שהמרצפות הקיימות דהו בינתיים. 
   לאור האמור אני קובעת, כי בנוסף לעלות תיקון הליקויים אשר נקבעה בחוות דעת המומחה, על הנתבעת לשלם לתובעים גם את עלות החלפת הריצוף שהינה, על פי תשובות ההבהרה של המומחה. 
                        ג.     ריצוף וחיפוי קראמי:
   התובעים טוענים, כי הריצוף והחיפוי של אריחי הקראמיקה הינו בלתי מקצועי. 
   המומחה מקבל את טענת התובעים וממליץ על פרוק חיפוי הקרמיקה כולל המלט וחיפוי מחדש באריחים קראמיים בעלות של 250 ש"ח למ"ר, תוך שעלות פירוק והרכבה מחדש של אסלה הינה 480 ש"ח.
   גם כאן התבקש המומחה, במסגרת שאלות ההבהרה, לעדכן את העלויות בהנחה שלא ניתן לאתר אריחים זהים וכך אכן עשה.
   מאותם נימוקים שפרטתי לעיל, אני מורה על הוספת הסכומים הנוספים, כאמור בתשובות המומחה לשאלות ההבהרה." 
 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page

מהנדס בן עזרא עזרא - תכנון וייעוץ הנדסי  -  מען: ת.ד 10119, חיפה מיקוד - 26110.

טלפון: 052-6577005 , 04-8640426  פקס:  153-526577005

E-mail: ezra_b_e@netvision.net.il

הוספה למועדפים

[חזור למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים