עזרא בן עזרא - 
  
תכנון וייעוץ הנדסי

    Ezra Ben Ezra - Civil Engineering    

   
טלפון: 052-6577005 / 04-8640426 
    פקס:  153-526577005

    E-mail:
ezra_b_e@netvision.net.il

 

 

 

  

הוספה למועדפים

דירה שאינה מתאימה למגורים  |  גובה דירה - ירידת ערך  |  גובה דלת  |  מדרגה בודדת  |  אחריות קבלן  |  אחריות מהנדס מתכנן  |  אחריות על תיקונים  |  חלון מטבח  |  אוורור חדר שירותים  |  הרמת מסך - אחריות אישית של בעלי מניות ומנהלים  |  שטח דירה  |  חדר מדרגות  |  ניקוז גגות  |  עומק משטח אופקי בחדר מדרגות  |  הפרה יסודית של הסכם  |  פיצוי לפי העלות לדייר  |  שינוי מספר הדירות בבניין  |  שטח חסר  |  איחור במסירת דירה  |  תשלום הוצאות משפט  |  תשלום ריבית על סכומים שנפסקים  |  טיח פנים בממ"ד  |  צו הריסה ללא הרשעה  |  הפסיקה בנושא הריצוף  |  ליקויי ריצוף וחיפוי  |  גובה נקודות חשמל בממ"ד  |  הרכוש המשותף בבית  |  סטייה מותרת במידות  |  תנאי מקפח בחוזה רכישת דירה  |  תיקון ליקוי על ידי דיירים  |  תשלום פיצוי במקום תיקון על ידי הנתבעת  |  מועד חלות תקנות התכנון והבניה  |  איחור במסירת הדירה  |  מטרתו וייעודו של חוק המכר  |  

מאמרים נבחרים
<<


מבנה חדר מדרגות

מאת: אינג' ע. בן עזרא

 חלק ג' סימן ד' בתקנותדן במדרגות פנימיות במדרגות חוץ וכן במדרגות בתוך דירה.

 קיימת לעתים אי הבנה ואף פסיקה שגוייה באשר לחלותן של התקנות על כל סוגי המדרגות כמצויין לעיל.

 בחלק מהוראות התקנות מצויין במפורש - סוג המדרגות לפי:

 - מדרגות בתוך דירה;
 - מדרגות חוץ;
 - חדר מדרגות;
 - מדרגות בבניינים גבוהים או רבי קומות;
 - ועוד.

 במקומות בהם אין איזכור של סוג המדרגות חלות ההוראות על כל סוגי המדרגות.

 לעניין אי ההבנה והפסיקה השגוייה ראה פסק הדין:

- ת.א. 934/85 - ורדי ואח' נגד מליבו ישראל בע"מ, בית המשפט המחוזי חיפה, כב' השופטת טובה שטרסברג-כהן.
  פסק הדין פורסם בספר זכויות דיירים (א) בהוצאת "ש"י" מאת א' בן עזרא וע'  בן עזרא, עמ' 319.

 בפסק הדין שגתה השופטת כאשר קבעה כי החל מאמצעו של סעיף שכותרתו:
 "לוח ד': "מדרגות חוץ";
 חלות התקנות רק על מדרגות חוץ.
 על אף שטעות זו של השופטת הוסברה רבות וגם נפסק בניגוד ל"דעתה", מרבים  להתלות על פסיקה זו –
 מי שהדבר לתועלתו.

 ראה לעניין זה ת.א. 15647/92 - דורון בלשה וחווה בלשה נגד אסף לב ואסתר לב  ו- א.א. לב חברה לבניין בע"מ, 
 בית המשפט השלום בחיפה, כב' השופט ר' סוקול.
 פסק הדין פורסם ב...
 בסעיף 23 לפסק הדין עמ' 9 ו-10:

      "ב"כ הנתבעים מפנה לפסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בת.א.
      934/85 לפיו נקבע שסעיף זה חל רק על מדרגות חוץ. עם כל הכבוד דומה
      שהוראה זו אינה יוצרת הבחנה בין מדרגות פנימיות למדרגות חיצוניות
      וחלה על כל המדרגות.
      הציון "סימן ד' מדרגות חוץ" כלל לא חל על התקנה הנידונה. על פי לשונה
      חלה התקנה על כל המדרגות הטרפזיות ואין סיבה מדוע לשלול תחולתה
      על מדרגות פנימיות דווקא".

 כלומר - הכרה בטעותה של כב' השופטת שטרסברג-כהן.

 
-  ע.א. 804/95 - בירן ובינדר נגד תומר הצפון קבלני בניין בע"מ, בית המשפט המחוזי חיפה, כב' השופטים-
   ד"ר ד' ביין, ב' גילאור ו- י' גריל.        

  בנושא מדרגות בדירה, נאמר: 

"סעיף 3.47, דן במדרגות טרפזיות מבלי לציין אם המדובר במדרגות בתוך הדירה או מחוצה לה. בין אם זה
מחוץ לדירה או בתוכה, ברור כי המדרגות הקיימות בדירה אינן עונות על דרישות הבטיחות, מאחר ובמקום
שרוחב השלחים במקומות הכי צרים יהיה 17.5 ס"מ, או קרוב לכך כפי שנדרש בסעיף, נבנו מדרגות ברוחב
שלחים של 7-2 ס"מ.
מה שקובע הוא לא אם המדרגות עונות על דרישות המיועדות למדרגות פנים או חוץ, אלא האם הן בטוחות.
בנוסף גם אם מדובר במדרגות חוץ, הרי ניתן ללמוד מדרישות הבטיחות לגביהן על דרישות הבטיחות במדרגות
פנימיות.

הוא הדין כאשר לויכוח אם הוראות סעיף 3.36 מזקף הראש, חל על מדרגות פנימיות או על מדרגות חוץ.
לכאורה נראה, כי הסעיף מתייחס לחדר מדרגות ולפרוזדורים המובילים ממנו ליציאה מן הבניין, כלומר
למדרגות הנמצאות מחוץ לדירה, אולם בא סעיף 3.37 (ג) ומתוכו עולה, כי הסעיף המדבר על חדר מדרגות,
מתכוון גם למדרגות פנימיות בדירה.
מכל מקום, גם כאן השיקול הקובע הוא האם המזקף בטוח". 

ת"א 9342/87 - מ' פריינד ואח' נגד אליאב חברה לפיתוח ולקבלנות בע"מ, בית המשפט השלום בתל אביב,
  כב' השופטת ד"ר ד. פלפל. 
 
  בפרק מבנה חדר המדרגות בפסק הדין נאמר:

      "הפודסטים:
      הליקוי הנטען הוא שהפודסטים צרים מהמינימום הקבוע בתקנות.
      מצירוף תק' 3.34 (א) ו- 3.37 (ג) לתוספת, העומק של פודסט חייב להיות לפחות 80 ס"מ. השאלה בה
      חלוקים הצדדים היא, האם תקנות אלו חלות לגבי סוג בתים כמו הבית נשוא התביעה. לא ראיתי שום מניעה 
      מבחינת נוסח תקנה 3.34להחילה על כל בניין. כשסוג הבניין נקוב בתקנה ליד המטראג' המתאים. בא-כוח 
     הנתבעת הפנה לתקנות 3.34 – 3.38.
     תקנות אלו אינן ממצות את ההסדר לגבי מדרגות פנימיות אלא מפרטות מצב ספציפי של מדרגות לולייניות
     וטרפזיות.

      מזקף ראש:
      הליקוי הנטען הוא שמזקפי הראש קטנים מהאמור בתקנות.
      מקובלת עלי טענת בא-כוח הנתבעת שתקנה 3.36 לתקנות אינה  מתייחסת למדרגות פנימיות".


ת"א 1237/86, 1238/86 - כב' השופטת אור, בית המשפט המחוזי ירושלים זקס ובן דוד נגד פנאני ושות'.
  (תקדין -  מחוזי, כרך 91 (3) עמוד  589 תשנ"א/תשנ"ב – 1991).

 א. מדרגות ברכוש המשותף - מידת השלח.
  בסעיף 32 לפסק הדין, קבע בית המשפט בעקבות ביקור במקום, 
  ציטוט:

  "לאור מה שהתגלה לביהמ"ש בביקור במקום (עמ' 49-48), אני מסכימה  לדעת ב"כ התובעים כי יש להחליף
  את כל   המדרגות ע"מ שלא יהוו מפגע מסוכן לעולים וליורדים בהן (רוחב השלח קטן ממדרך כף רגל, וקיימת  
  היתקלות הרגל במדרגה העליונה), ואין זה מספיק להדביק את סדקי המדרגות  בדבק שיש - דבר שיהווה פגם 
  אסתטי לכשעצמו.

   קדרון העריך עלות החלפת כל מדרגה ב – 50$ (עמ' 80). 
   סך כל החלפת המדרגות – 3,000$ + מע"מ, ואני מורה על תשלומם".

היינו - בית המשפט פסל המדרגות הקיימות עקב היותן מפגע מסוכן לפי שרוחב  השלח קטן ממדרך כף הרגל.

 ב.  המדרגות בדירת זקס - גובה (רום) לא אחיד במדרגות.

   מומחה בית המשפט קבע פירוק המדרגות והנחתן מחדש.
   בית המשפט קבע:

    "יש לפרק את גרם המדרגות הפנימי בדירת זקס ולהניח מדרגות חדשות,
      אחידות ותקינות, בגובה נכון".

 


Go Back  Print  Send Page

מהנדס בן עזרא עזרא - תכנון וייעוץ הנדסי  -  מען: ת.ד 10119, חיפה מיקוד - 26110.

טלפון: 052-6577005 , 04-8640426  פקס:  153-526577005

E-mail: ezra_b_e@netvision.net.il

הוספה למועדפים

[חזור למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים