עזרא בן עזרא - 
  
תכנון וייעוץ הנדסי

    Ezra Ben Ezra - Civil Engineering    

   
טלפון: 052-6577005 / 04-8640426 
    פקס:  153-526577005

    E-mail:
ezra_b_e@netvision.net.il

 

 

 

  

הוספה למועדפים

דירה שאינה מתאימה למגורים  |  גובה דירה - ירידת ערך  |  גובה דלת  |  מדרגה בודדת  |  אחריות קבלן  |  אחריות מהנדס מתכנן  |  אחריות על תיקונים  |  חלון מטבח  |  אוורור חדר שירותים  |  הרמת מסך - אחריות אישית של בעלי מניות ומנהלים  |  שטח דירה  |  חדר מדרגות  |  ניקוז גגות  |  עומק משטח אופקי בחדר מדרגות  |  הפרה יסודית של הסכם  |  פיצוי לפי העלות לדייר  |  שינוי מספר הדירות בבניין  |  שטח חסר  |  איחור במסירת דירה  |  תשלום הוצאות משפט  |  תשלום ריבית על סכומים שנפסקים  |  טיח פנים בממ"ד  |  צו הריסה ללא הרשעה  |  הפסיקה בנושא הריצוף  |  ליקויי ריצוף וחיפוי  |  גובה נקודות חשמל בממ"ד  |  הרכוש המשותף בבית  |  סטייה מותרת במידות  |  תנאי מקפח בחוזה רכישת דירה  |  תיקון ליקוי על ידי דיירים  |  תשלום פיצוי במקום תיקון על ידי הנתבעת  |  מועד חלות תקנות התכנון והבניה  |  איחור במסירת הדירה  |  מטרתו וייעודו של חוק המכר  |  

מאמרים נבחרים
<<

מדרגה בודדת
מאת: מהנדס ע. בן עזרא
מדרגה בודדת מהווה - מכשול, מטרד ומפגע בטיחותי ויש להמנע מביצועה- ראה הפסיקה שלהלן – על פי מיקום המדרגה:
א. מדרגה במעבר מחדר למרפסת
    לעיתים נבנית מדרגה במפתן דלת המעבר מהחדר למרפסת.
הצורך כביכול במדרגה במפתן הדלת נובע מכך שרצפת הבטון מוגבהת בבטון שיפועים – מדה – בטון לצורך ניקוז, ובטון השיפועים הינו יציקה
נפרדת ונוספת על יציקת התקרה הקונסטרוקטיבית שבמפלס אחד משני צידי הפתח.
אולם, המדרגה מהווה מכשול ומטרד ואף סיכון בטיחותי.
 
על פי התקנות סעיף 3.39 (א):
 
"במהלך מדרגות אחד לא יפחת מספר המדרגות מ- 3 ולא יעלה על 16".
 
על פי תיקון תשנ"ח – 1998 נוסף גם –
 
"ואולם בדירה בקומת הקרקע ובתוך דירה מותר שמספר המדרגות, במהלך מדרגות אחד, יפחת מ- 3".
 
- ת.א. 469/88 – זעפרני ואח' נגד רמט בע"מ, בית המשפט המחוזי בירושלים, כב' השופט צבי טל, פסק דין מיום 19/09/91.
  פסק הדין פורסם בספר עדות מומחה מאת א' בן עזרא בהוצאת "אתיקה", עמ' 324 (10). בסעיף פחיתת ערך הדירה דירת חורי
(התובעים 11-12) – בפסק הדין, נאמר:
 
"השמאי יקיר העריך את פחיתת ערך הדירה ב – 12,500 בכך הביא בחשבון
גם את עניין גובה הדירה ורוחב הפרוזדור. אבל הוא לא הביא בחשבון את
הסף המוגבה במרפסת.
לכן אני מוסיף 400 ש"ח אומדנן , והרי זה 12,900 ש"ח ובשיערוך להיום
16,565 ש"ח."
 
- תיק המרצה 23201/97 – שרביב בע"מ נגד ברזילי ואח', בית המשפט המחוזי בחיפה, כב' השופט עודד גרשון, פסק דין מיום 23/03/97.
   פסק הדין פורסם בספר מומחיות בתכנון ובנייה (א) מאת א' בן עזרא וע' בן עזרא בהוצאת "אתיקה", עמ' 125.
 
בסעיף ה' בפסק הדין מצטט ומאמץ השופט את פסיקת הבורר אינג' מ' י' טורץ, כדלקמן:
"בהתייחסו "באופן מרוכז לנושאים זהים הנוגעים לדירות רבות",
פסק  הבורר לאמור:
"12. א. (...)
ב. סף מוגבה
הסף המוגבה שבוצע בן המרפסת לסלון (אין זו מדרגה בודדת) ואשר
עליו הורכבו מסילות לדלתות ותריסי אלומיניום שמטרתם חסימת
מים ורוח, גרם לכך שגובה הפתח בדלתות הללו קטן במידה ניכרת מן
הגובה המינימלי הנדרש בתקנים. היות ואיני סבור כי יהיה זה מעשי
להגביה את כל הדלתות הפונות מהסלון לעבר המרפסות, על כל הכרוך
בכך, יש בהחלט מקום לפצות את הדיירים עקב הליקוי הנ"ל.
 
- ת.א. 01393/94 – איצקוביץ ואח' נגד שיכון עובדים בע"מ, בית המשפט המחוזי בחיפה, כב' השופט ח. פיזם, פסק דין מיום 17/07/00.
בית המשפט קיבל את חוות דעת המומחה והתייחס לאותן נקודות במחלוקת שבין התובעים לבין המומחה לעניין מסקנותיו וקביעותיו המשפטיות.
בנושא המדרגה שבמעבר שבין הסלון למרפסת, אשר לא הוכרה על ידי המומחה מטעמו כליקוי, קבע בית המשפט – סעיף 4 ו':
"באשר למדרגה שבין הסלון למרפסת (פריט 26 – בחוות דעתו של זלינגר),
הואיל ולא ניתן לתקן, יפוצו בעלי הדירות (בריוטי, קרבל, איצקוביץ ושכטר)
כל אחד בסך של 500 ש"ח."
- ת.א. 17296/98 – מזרחי יעקב ואח' נגד אזורים בניין 1965 בע"מ, בית המשפט השלום חיפה, כב' השופט א. גנון.
כב' השופט קבע בניגוד לדעת המומחה מטעמו כי יש לפצות הדיירים במלוא שיעור עלות התיקון (8,100 ש"ח) ואף בתוספת עגמת נפש.
להלן ציטוט מסעיף ה' בפסק הדין:
 
"(ה) מדרגה בסף פתח היציאה מן הסלון – בסעיף זה שוכנעתי כי קיים ליקוי הגורם מטרד ואי נוחות לתובעים, ומטרד זה יש לתקן, המחלוקת בסעיף ליקוי זה אינה קיומה של המדרגה אלא נסיונות צד ג' 2 להחיל הנחיות של משרד הבינוי והשיכון כדי להופכה ללגיטימית ואף שניסו הצדדים השלישיים להביא צידוקים לקיומה, למשל כהגנה מפני "שבר ענן", דעתי היא כי אכן מדובר במטרד, ומבחינת ההנחיה שהוגשה מדובר בהנחיה בלתי רלוונטית. מכל מקום בסכסוך שבין הנתבעת לצדדים השלישיים אין להשלים עם כך שדייר, במקרה זה התובע, יעמוד בתווך ויסבול. לכן יש לפצות את הדייר במלוא עלות תיקון המדרגה, בתוספת עגמת נפש, ששיעורה יקבע בהמשך.
לגבי גדר האחריות לליקוי זה, על פי חומר הראיות ותשובות ההבהרה של המומחה, מסקנתי היא כי יש לחלק את האחריות בין הצדדים השלישיים כך שצד ג' 1 יישא ב – 25% מהאחריות (2,025 ש"ח מעלות התיקון) וצד ג' 2 יישא ב – 75% (6,075 ש"ח מעלות התיקון)."
 
- ת.א. 027671/97 – שכטר אבי ואח' נגד שיכון ופיתוח לישראל בע"מ, בית המשפט השלום בתל אביב , כב' השופטת יהודית שבח, פסק דין מיום 17/01/02.
בסעיף 4 ח' בפסק הדין (עמ' 5), ציטוט:
"בבתים מסויימים מצאתי לנכון להוסיף על הפיצוי שננקב על ידי המומחה
גם פיצוי בגין ראשי נזק נוספים כגון: במקרה של סף מוגבה וזאת במקום בו
נחה דעתי כי מדובר באי נוחות מתמדת ואולי אף במכשול.
בבתים לגביהם החלטתי על תוספת – תהא לכך התייחסות מיוחדת..."
סעיף 5 בפסק הדין, ציטוט:
"...אני מוצאת לנכון לפסוק פיצוי נוסף בגין הסף המוגבה של דלתות
האלומיניום , המהווה ליקוי בטיחותי.
תוספת הפיצוי בראש נזק זה הינה על בסיס ירידת ערך ובסך 2,000 ש"ח."
כלומר: לכל אחת מהדירות בהן קיים סף גבוה במפתן דלת האלומיניום נפסק סכום של 2,000 ש"ח, על בסיס ירידת הערך.
 
ב.    מדרגה בכניסה לבניין
ראה פסק הדין מיום 28/05/92:
- ע"א 90/ 38-25 – אברהם אלברט ואח' נגד שו"פ בע"מ, בית המשפט המחוזי בחיפה, כב' השופטים י' מרגלית, מ' סלוצקי וח' אריאל.
 
פסק הדין מובא כאן במלואו:
 
" מדרגה בודדת
לטענת המערערים הותקנה בכניסה לבניין מדרגה בודדת, שרוחבה 220
ס"מ וגובהה  15 ס"מ. לטענתם מדרגה בודדת כזאת מהווה מפגע בטיחותי, והיא נוגדת הוראת תקנה 3.39 (א) האוסרת מהלך מדרגות בן פחות מ- 3 מדרגות.
לטענתם יש לבטל את המדרגה ולהתקין משטח מוגבה ומשופע במקומה.
המומחה ה' דימנט משיב בסעיף 3.12 לחוות דעתי, כי הוראות תקנה 3.39 אינן חלות על מדרגות חוץ וכי מדרגה בודדת נפוצה ביציאה מחדר למרפסת גן ואין טעם לאסור על כך.
ההוראה בעניין מספר המדרגות במהלך אחד מופיעה בתקנה 3.39 של לוח ד', שכותרתו היא "מדרגות חוץ". נאמר בתקנה 3.39 (א) במהלך מדרגות אחד לא יפחת מספר המדרגות מ- 3 ולא יעלה על 16.
 
לא יכול להיות ספק בכך, שהתקנה מתייחסת למדרגות חוץ, שהרי הדבר נאמר בכותרת של הפרק בו נמצאת התקנה.
המומחה דימנט טעה בהנחתו וטענתו לא נבדקה כלל על ידי שופט השלום, אם כי המדובר בפירושה של תקנה. הטעםלהוראה די ברור. אדם ההולך במשטח מישורי, קשה לו להבחין במדרגה בודדת ועלול לכן להיכשל בה.
                                 נראה לי, שהיה על השופט לקבל את טענת המערערים בנדון.
יש לכן לזכות את המערערים בסכום של 500 ש"ח + מע"מ לצורך ביצוע המדרגה (ראה חוות דעת בן עזרא סעיף ח'), לכל מי שנפגע בנושא זה".
 
         ערעור הנתבעת בבית המשפט העליון בר"ע 3186/92 - נדחה.
 
ג. מדרגה ביציאה מהדירה  לחצר
      בית המשפט פסק, בניגוד לדעת המומחה שמטעמו, שמדרגה בין רצפת חדר המגורים לבין מפלס החצר מהווה מוקד למעידה.
 
- ת.א. 11859/93 – ברוכיס ואח' נגד בניין ופיתוח יפרח אברהם בע"מ, בית המשפט השלום חיפה, כב' השופט א' שאנן.
 
ציטוט מסעיף 14) 5.3 בפסק הדין:
"5.3 – "יציאה מחדר המגורים לחצר" – בא כוח התובעים מבקש לפסוק פיצוי , בגין ליקוי שוגמן לא הכיר בו. מדובר במדרגה של כ – 13 ס"מ, בין מפלס רצפת חדר המגורים לבין מפלס החצר. ב"כ הנתבעת מבקש להחיל נושא זה, אותו רציונאל שהזכרת למעלה, לעניין סעיף 5.1. אין הנדון דומה, בכל הכבוד לראיה: מי שהולך בשביל גנני, אמור לצפות הפרשי גובה או לא –
רגולאריות מסוימת, הרבה יותר ממי שפוסע על רצפת בית מגורים. כאן מדובר במדרגה שאינה צפוייה, ומי שיוצא מחדר מגורים למשטח סמוך לו, עלול לגלות את הפרש הגובה, רק בדיעבד, לאחר שימעד עקב הפרש הגובה. הנמקתו של וגמן, שמדובר בהפרש גובה המיועד להבטיח, שמים במפלס החיצוני לא יחדרו פנימה, אינה מקובלת עלי, בכל הכבוד. לעניין זה די בשיפוע קל ובהפרש גובה של שניים או שלושה סנטימטרים. אני מקבל את ההערכה של בן עזרא, בתיקון אחד – הסכום שקבע יהיה מעט קטן יותר, על ידי כך שהסכום יאומץ לתאריך חוות דעתו של וגמן. הסכום – 630 ש"ח.
 

Go Back  Print  Send Page

מהנדס בן עזרא עזרא - תכנון וייעוץ הנדסי  -  מען: ת.ד 10119, חיפה מיקוד - 26110.

טלפון: 052-6577005 , 04-8640426  פקס:  153-526577005

E-mail: ezra_b_e@netvision.net.il

הוספה למועדפים

[חזור למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים