עזרא בן עזרא - 
  
תכנון וייעוץ הנדסי

    Ezra Ben Ezra - Civil Engineering    

   
טלפון: 052-6577005 / 04-8640426 
    פקס:  153-526577005

    E-mail:
ezra_b_e@netvision.net.il

 

 

 

  

הוספה למועדפים

דירה שאינה מתאימה למגורים  |  גובה דירה - ירידת ערך  |  גובה דלת  |  מדרגה בודדת  |  אחריות קבלן  |  אחריות מהנדס מתכנן  |  אחריות על תיקונים  |  חלון מטבח  |  אוורור חדר שירותים  |  הרמת מסך - אחריות אישית של בעלי מניות ומנהלים  |  שטח דירה  |  חדר מדרגות  |  ניקוז גגות  |  עומק משטח אופקי בחדר מדרגות  |  הפרה יסודית של הסכם  |  פיצוי לפי העלות לדייר  |  שינוי מספר הדירות בבניין  |  שטח חסר  |  איחור במסירת דירה  |  תשלום הוצאות משפט  |  תשלום ריבית על סכומים שנפסקים  |  טיח פנים בממ"ד  |  צו הריסה ללא הרשעה  |  הפסיקה בנושא הריצוף  |  ליקויי ריצוף וחיפוי  |  גובה נקודות חשמל בממ"ד  |  הרכוש המשותף בבית  |  סטייה מותרת במידות  |  תנאי מקפח בחוזה רכישת דירה  |  תיקון ליקוי על ידי דיירים  |  תשלום פיצוי במקום תיקון על ידי הנתבעת  |  מועד חלות תקנות התכנון והבניה  |  איחור במסירת הדירה  |  מטרתו וייעודו של חוק המכר  |  

מאמרים נבחרים
<<

ניקוז גגות
מאת: אינג' ע. בן עזרא

על פי הל"ת:

 "תיקון:
 התשנ"ג – 1992

 7.5 מזחילות
כל  השטחים של גגות משופעים ינוקזו באמצעות מזחילות שיתחברו ישירות אל הגישמות, ועל המזחילות יחולו הוראות אלה:..."

 על פי תיקון:
 התשנ"ט - 1998

 7.5.4 למרות האמור לעיל, ניתן לנקז גג משופע או קטע של גג משופע ע"י שפיכה חופשית ובלבד שמתקיימים התנאים כדלהלן:

  7.5.4.1  הגג המשופע והשטח אליו נשפכים המים שייכים לנכס אחד;
 
  7.5.4.2 השטח המוטל המרבי של הגג לא יהיה גדול מ- 40 מ"ר."

הבהרה:
ההגבלה של שטח מכסימלי של גג שבו לא דרושים מזחלות ומרזבים – 40 מ"ר – הינה ללא שייכות למספר הכיוונים בהם מנוקז הגג.
הגג יכול  להיות חד שיפועי או אף מנוקז ב- 2 או ב- 4 מישורים, ודי בכך ששטחו יהיה מעל 40 מ"ר – בכל המשטחים יחדיו – על מנת שתהיה חובה בהתקנת מזחלות ומרזבים.

בנוסף, הדרישה לניקוז גגות הינה בנפרד על פי תקן 1205.2 – "התקנת מתקני תברואה" – לפיו בסעיף 3.3.2 שקבע – ללא קשר עם שטחו של הגג:

 "3.3.2. ניקוז גגות
גגות ינוקזו באמצעות גשמות קולטי מי גשמים  ומזחלות. אם גג הבניין מורכב מגגות במפלסים שונים, כל גג ינוקז בגשמה נפרדת ממערכת הגשמות המנקזות את הגגות האחרים. למעט המקרים בהם אין כל סכנה של הצפת הגג הנמצא במפלס נמוך יותר.
כל שטחי הגג ינוקזו באמצעות קולטי מי גשמים, למעט השטחים המנוקזים אל מזחלות תלויות."

 


Go Back  Print  Send Page

מהנדס בן עזרא עזרא - תכנון וייעוץ הנדסי  -  מען: ת.ד 10119, חיפה מיקוד - 26110.

טלפון: 052-6577005 , 04-8640426  פקס:  153-526577005

E-mail: ezra_b_e@netvision.net.il

הוספה למועדפים

[חזור למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים