עזרא בן עזרא - 
  
תכנון וייעוץ הנדסי

    Ezra Ben Ezra - Civil Engineering    

   
טלפון: 052-6577005 / 04-8640426 
    פקס:  153-526577005

    E-mail:
ezra_b_e@netvision.net.il

 

 

 

  

הוספה למועדפים

דירה שאינה מתאימה למגורים  |  גובה דירה - ירידת ערך  |  גובה דלת  |  מדרגה בודדת  |  אחריות קבלן  |  אחריות מהנדס מתכנן  |  אחריות על תיקונים  |  חלון מטבח  |  אוורור חדר שירותים  |  הרמת מסך - אחריות אישית של בעלי מניות ומנהלים  |  שטח דירה  |  חדר מדרגות  |  ניקוז גגות  |  עומק משטח אופקי בחדר מדרגות  |  הפרה יסודית של הסכם  |  פיצוי לפי העלות לדייר  |  שינוי מספר הדירות בבניין  |  שטח חסר  |  איחור במסירת דירה  |  תשלום הוצאות משפט  |  תשלום ריבית על סכומים שנפסקים  |  טיח פנים בממ"ד  |  צו הריסה ללא הרשעה  |  הפסיקה בנושא הריצוף  |  ליקויי ריצוף וחיפוי  |  גובה נקודות חשמל בממ"ד  |  הרכוש המשותף בבית  |  סטייה מותרת במידות  |  תנאי מקפח בחוזה רכישת דירה  |  תיקון ליקוי על ידי דיירים  |  תשלום פיצוי במקום תיקון על ידי הנתבעת  |  מועד חלות תקנות התכנון והבניה  |  איחור במסירת הדירה  |  מטרתו וייעודו של חוק המכר  |  

מאמרים נבחרים
<<

עומק משטח אופקי בחדר מדרגות
מאת: אינג' ע. בן עזרא

  - ת.א. 1208/96 ואח' אלברט אוחיון ואח' נגד חממי עזרא ואח', בית המשפט המחוזי בתל אביב, כב' השופט 
    מ' טלגם.

    עומק המשטחים האופקיים (פודסטים) על פי סעיף 3.37 בתקנות לא יפחת מרוחבן המינימלי של המדרגות. 
    רוחבן של המדרגות - בבניין גבוה - על פי סעיף 7.00.09 לא יפחת מ- 1.10 מ'.
    באתר נשוא התביעה נבנו 6 בניינים גבוהים בהם עומקי המשטחים האופקיים בחדרי המדרגות היו קטנים
    בשיעור של  6 ס"מ עד 17 ס"מ ממידת המינימום של 110 ס"מ.

   היתה תמימות דעים בין המומחים, מומחה התובעים ד"ר בן עזרא ומומחה בית  המשפט ד"ר ש' זלינגר,
   באשר לעצם קיום הליקויים.

  - מומחה בית המשפט המליץ על פיצוי כספי של 6,000 ש"ח לכל בניין, יחד עם זאת השיב לשאלות ההבהרה  
    שנשאל כי הערכת העלויות לתיקון כפי שקבע מומחה התובעים 44,270 ש"ח לבניין הינה סבירה.

 - בית המשפט קבע, כי מאחר ומדובר בנזק שעיקרו נוחות והטרדה ישולם פיצוי במקום ביצוע התיקון.

    גובה הפיצוי שקבע בית המשפט 40,000 ש"ח לכל בניין (להבדיל מהסכום של 6,000 ש"ח לבניין שהמליץ   
   מומחה בית המשפט וקרוב יותר לעלות התיקון שקבע מומחה התובעים).

   באשר לאחריות לליקוי קבע בית המשפט, כי היא תחולק בין האדריכל והיזמים / הקבלנים ביחס של
   1/3  ו- 2/3  לפי שבנוסף לכך שהמידות בתוכניות היו ללא התייחסות לציפויי הקירות - עצם ביצוע הציפוי
   החמיר את המצב. 

 


Go Back  Print  Send Page

מהנדס בן עזרא עזרא - תכנון וייעוץ הנדסי  -  מען: ת.ד 10119, חיפה מיקוד - 26110.

טלפון: 052-6577005 , 04-8640426  פקס:  153-526577005

E-mail: ezra_b_e@netvision.net.il

הוספה למועדפים

[חזור למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים