עזרא בן עזרא - 
  
תכנון וייעוץ הנדסי

    Ezra Ben Ezra - Civil Engineering    

   
טלפון: 052-6577005 / 04-8640426 
    פקס:  153-526577005

    E-mail:
ezra_b_e@netvision.net.il

 

 

 

  

הוספה למועדפים

דירה שאינה מתאימה למגורים  |  גובה דירה - ירידת ערך  |  גובה דלת  |  מדרגה בודדת  |  אחריות קבלן  |  אחריות מהנדס מתכנן  |  אחריות על תיקונים  |  חלון מטבח  |  אוורור חדר שירותים  |  הרמת מסך - אחריות אישית של בעלי מניות ומנהלים  |  שטח דירה  |  חדר מדרגות  |  ניקוז גגות  |  עומק משטח אופקי בחדר מדרגות  |  הפרה יסודית של הסכם  |  פיצוי לפי העלות לדייר  |  שינוי מספר הדירות בבניין  |  שטח חסר  |  איחור במסירת דירה  |  תשלום הוצאות משפט  |  תשלום ריבית על סכומים שנפסקים  |  טיח פנים בממ"ד  |  צו הריסה ללא הרשעה  |  הפסיקה בנושא הריצוף  |  ליקויי ריצוף וחיפוי  |  גובה נקודות חשמל בממ"ד  |  הרכוש המשותף בבית  |  סטייה מותרת במידות  |  תנאי מקפח בחוזה רכישת דירה  |  תיקון ליקוי על ידי דיירים  |  תשלום פיצוי במקום תיקון על ידי הנתבעת  |  מועד חלות תקנות התכנון והבניה  |  איחור במסירת הדירה  |  מטרתו וייעודו של חוק המכר  |  

מאמרים נבחרים
<<


תביעה בגין הרכוש המשותף בבית-על ידי נציגות הבית המשותף
מאת: אינג' ע. בן עזרא

ע"א 2267/02 - מחוזי חיפה, שרביב בע"מ נגד דותן ואח' (גדעון גינת, שולמית וסרקרוג, שושנה שטמר) פס"ד
  מיום 26/3/03.

 התביעה של 9 דיירים בגין דירותיהם וועד הבית בגין הרכוש המשותף.

 נפסק בגין הרכוש המשותף סך – 190,746 ש"ח.

 משיב 10 בערעור כונה ועד הבית.

 - המערערת טוענת שלמשיב זה אין כשירות משפטית והוא אינו בגדר אישיות משפטית אשר יכולה לתבוע או
   להיתבע.

   המשיבים טוענים שבאשר למשיב 10 ועד הבית, יש לראות את תביעתם כמתוקנת באופן שבמקום "ועד הבית"
   ייכתב: "נציגות הבית המשותף", ולנציגות יש סמכות לתבוע בגין ליקויים ו/או לקבל פיצויים בגינם.

 - בית המשפט בערעור זה קיבל את התיקון לפיו מעמדו של משיב 10 הוא למעשה – "נציגות הבית המשותף",
   ונותרה המחלוקת האם נציגות זו היא בגדר אישיות משפטית היכולה לתבוע בגין הרכוש המשותף.

 - בית המשפט פסק - תוך הסתמכות על חוק המקרקעין ועל הפסיקה (כפי שמפורט בפסק הדין) כי: 
     
   "בנסיבות אלה, ומאחר שפסק הדין ניתן על דרך הפשרה, לא היתה מניעה לראות את נציגות הבית כמורשה של 
    כלל הדיירים - גם אלה 
    שלא הגישו תביעה מטעמם - לקבל פיצוי בגין ליקויי הבנייה ברכוש המשותף, על פי חלקם ברכוש  המשותף. 
    אולם זכות זו תהיה כפופה לכך שבעלי הדירות ששמם לא פורט במפורש, יוכלו לקבל את חלקם בפיצוי ברכוש   
    המשותף, באופן שכל אחד מהם, יאשר בדרך של צירוף תצהיר על ההרשאה שניתנה על ידו לנציגות הבית, כדי
    שהפיצוי יועבר לבעל הדירה באמצעות הנציגות, על פי חלקו ברכוש המשותף, וזאת תוך 30 יום מהיום."

  לסיכום:
  גם הדיירים שאינם בעלי דין יקבלו הפיצוי בגין חלקם ברכוש המשותף כפוף לאישורם כי הנציגות פעלה גם בשמם.
 מומלץ - לקבל מהדיירים שאינם תובעים - כתב הרשאה מטעמם לנציגות הבית, המורה לנציגות הבית לייצגם
 בנושא הרכוש המשותף.


ת"א 396/94 - מחוזי נצרת, דניאלי בועז ואח' נגד שמרגד בע"מ, מיום 9/11/98, כב' השופטת ג' גינת.

  התביעה היא של חלק מהדיירים בבית בגין דירותיהם ובגין הרכוש המשותף.

  נפסק סכום כספי בגין הליקויים ברכוש המשותף, ולטענת הנתבעת זכאים הדיירים התובעים לפיצוי על פי חלקם
  היחסי ברכוש המשותף שבבית. 

  נפסק: סעיפים 14 ו- 15 בפסק הדין: 

    "פיצוי בגין הרכוש המשותף:
    14. הנתבעת טוענת כי בגין הרכוש המשותף זכאים התובעים לפיצוי על פי חלקם היחסי.
     לחיזוק טענה זו, מאזכר בא-כוח הנתבעת את ע"א 559/87, חשאי נגד רונן, פ"ד מ"ו (1) 229, 233 ד, שם
     נקבע כי:  
      "... הואיל  ולא נתבע בענייננו סעד של ביצוע בעין אלא  נתבקש סעד לפיצוי התובעים על נזקים שנגרמו להם, 
     נזקים המתייחסים לרכוש המשותף בלבד, הרי שיש לפצות כל דייר  ודייר אשר תביעתו הוכחה, לפי חלקו ברכוש 
     המשותף..."

    15. טענה זו לא הועלתה בכתב הגנתה של הנתבעת, ויש לדחותה  מטעם זה בלבד.
     במאמר מוסגר אציין כי במקרה שלפנינו, אמנם מדובר בפיצוי כספי, אך אין הדיירים מבקשים את הפיצוי כדי
     להשיב את המצב לקדמותו מן הבחינה הכספית, אלא שהפיצוי, נועד כדי לאפשר רכישת הגנרטור ועזרי כיבוי 
     האש הנדרשים.
     פיצוי על פי החלק היחסי אינו ישים במקרה שלפנינו.
     יש לכן , לפצות את הדיירים במלוא הפיצוי בגין הרכוש המשותף סכום הפיצוי יופקד בידיה הנאמנות של  התובעת
     מס' 10, נציגות הבית המשותף, וזו תהיה אחראית לרכישת הגנרטור ועזרי הכיבוי, ולביצוע התיקונים ברכוש 
     המשותף."

  המסקנה:
  כאשר נפסק פיצוי כספי כשהתביעה היא לקבלת פיצוי כדי לבטל הליקויים, ראוי כי הפיצוי יהיה מותאם לעלות התיקון
  השלמה. 

  ללא תשלום מלוא הפיצוי - לא תהיה בידי התובעים האפשרות לתיקון ולביטול הליקויים.

ת.א. 3297/01 - מחוזי ירושלים (כב' השופט דוד חשין) כהן שרה ואח' נגד אנגל חברה לקבלנות כללית בע"מ,
  פס"ד מיום 30/3/07.

 נפסק: נציגות הבית המשותף מוסמכת לקבל את מלוא הפיצוי שנפסק בגין הרכוש המשותף. 

 תוך הסתמכות על פסקי הדין - 
 - ע"א 559/87 חשאי נ' רונן (פ"ד מ"ו (1) ע' 229).
 - ע"א זלוצין נ' דיור לעולה בע"מ (פ"ד נ"ה (4) ע' 203).
 - ע"א 7799/01 יורם סלים נ' שרביב בע"מ (פ"ד נ"ו (5) ע' 725).
 - ע"א 1051/03 אולפן ראובן נ' כ.מ.ב.ק. לפיתוח וייזום בע"מ.

 נפסק ציטוט:

    "7.  העולה מפסקי הדין שנסקרו לעיל הוא, כי בית המשפט העליון לא ראה לפסוק את מלוא כספי הפיצויים בגין
     ליקויים ברכוש המשותף לידי מקצת הדיירים שתבעו, וזאת מתוך חשש שהכסף לא יוצא לצורך התיקונים, כך
     שכסף השייך לכל הדיירים לא יגיע לייעדו. 
     לעומת זאת, עולה מפסקי הדין, כי בית המשפט היה מוכן להתייחס באופן שונה אילו הייתה התביעה לפיצוי כספי
     בגין ליקויים ברכוש המשותף מוגשת על ידי נציגות הבית המשותף.   

    8. נציגות הבית המשותף מוקמת ופועלת על פי הוראות התקנון  המצוי (סעיף 65 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 
        1969; להלן – חוק המקרקעין שבתוספת לחוק המקרקעין.
       הנציגות נבחרת על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות המתקיימת אחת לשנה, שבה נקבעים דרכי ניהולו 
       של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים
       הנובעים מהשכנות בבית המשותף (שם בסע' 5 (א)).
       שליש מבעלי הדירות או הנציגות יכולים להביא לכינוסן של  אסיפות כלליות שלא מן המנין (שם, בסע' 6).
       אסיפה כללית שלא מן המניין רשאית להחליף את הנציגות, לשנות את הרכבה, או להשלימו (שם, בסע' 15
       (ב)). אחד מחברי הנציגות נבחר לשמש כגזבר (שם,
       בסע' 15 (א)). הגזבר מפקח על פעילותה הכספית של הנציגות - הוא חייב לקבל חשבון לכל הוצאה ולמסור
       קבלה לכל הכנסה ולנהל פנקס הכנסות והוצאות. 
       עבודת הגזבר מפוקחת על ידי האסיפה הכללית הרגילה, והוא חייב להביא לאישורה את הפנקס ואת החשבונות 
       והקבלות שקיבל, העתקי הקבלות שמסר והמסמכים הנוגעים להם.
       הגזבר חייב לערוך אחת לשישה חודשים דין וחשבון כספי, שיכלול גם את פירוט ההשקעות של ההכנסות 
       שהצטברו.
       את ההכנסות עליו להפקיד בחשבון בנק על שם הבית המשותף.
       בנוסף לפיקוח של האספה הכללית, רשאי גם בעל דירה בכל עת סבירה לעיין בפנקס ההכנסות וההוצאות,  
       בחשבונות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובדין וחשבון הכספי (שם, בסע' 16).
       עיננו הרואות, כי החוק דאג לקביעת מנגנון פיקוח ובקרה על  פעילותה הכספית של נציגות הבית המשותף.
       לא נמצא לי כל טעם להבחין בין פעילותה של הנציגות בכספים שמקורם בדיירים עצמם לבין כספים שמקורם 
       בפיצויים על ליקויים ברכוש המשותף, ואשר ישמשו לצורך תיקונם של  אלה".
 


Go Back  Print  Send Page

מהנדס בן עזרא עזרא - תכנון וייעוץ הנדסי  -  מען: ת.ד 10119, חיפה מיקוד - 26110.

טלפון: 052-6577005 , 04-8640426  פקס:  153-526577005

E-mail: ezra_b_e@netvision.net.il

הוספה למועדפים

[חזור למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים