עזרא בן עזרא - 
  
תכנון וייעוץ הנדסי

    Ezra Ben Ezra - Civil Engineering    

   
טלפון: 052-6577005 / 04-8640426 
    פקס:  153-526577005

    E-mail:
ezra_b_e@netvision.net.il

 

 

 

  

הוספה למועדפים

דירה שאינה מתאימה למגורים  |  גובה דירה - ירידת ערך  |  גובה דלת  |  מדרגה בודדת  |  אחריות קבלן  |  אחריות מהנדס מתכנן  |  אחריות על תיקונים  |  חלון מטבח  |  אוורור חדר שירותים  |  הרמת מסך - אחריות אישית של בעלי מניות ומנהלים  |  שטח דירה  |  חדר מדרגות  |  ניקוז גגות  |  עומק משטח אופקי בחדר מדרגות  |  הפרה יסודית של הסכם  |  פיצוי לפי העלות לדייר  |  שינוי מספר הדירות בבניין  |  שטח חסר  |  איחור במסירת דירה  |  תשלום הוצאות משפט  |  תשלום ריבית על סכומים שנפסקים  |  טיח פנים בממ"ד  |  צו הריסה ללא הרשעה  |  הפסיקה בנושא הריצוף  |  ליקויי ריצוף וחיפוי  |  גובה נקודות חשמל בממ"ד  |  הרכוש המשותף בבית  |  סטייה מותרת במידות  |  תנאי מקפח בחוזה רכישת דירה  |  תיקון ליקוי על ידי דיירים  |  תשלום פיצוי במקום תיקון על ידי הנתבעת  |  מועד חלות תקנות התכנון והבניה  |  איחור במסירת הדירה  |  מטרתו וייעודו של חוק המכר  |  

מאמרים נבחרים
<<

    
תיקון ליקוי על ידי דיירים טרם ההכרעה בפסק הדין
מאת: אינג' ע. בן עזרא

 
   לעיתים מחליטים הדיירים לבצע את תיקון הליקויים בעצמם טרם הכרעת הדין בנושא. 
   לעניין זה יאמר, כי על פי חוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973, בסעיף 4 ב' - זכות תיקון אי התאמה:
 
   "... על הקונה לתת למוכר הזדמנות נאותה לתקנה, ועל המוכר לתקנה תוך זמן סביר".
 
   הסוגיה - התייחסות בית המשפט למקרה בו הקבלן מסרב לתקן, או מתכחש לעצם קיומו של הליקוי 
   והדייר אינו מוכן להמתין עד להכרעת הדין בנושא.
   ראה:

   ת.א. 1393/94 -
בית המשפט המחוזי חיפה - כב' השופט ח. פיזם, איצקוביץ ואח' נגד שיכון עובדים
   בע"מ.
    - התביעה דנה בליקויי בנייה של 10 דירות התובעים.
 
    - ב- 3 דירות התובעים הדיירים החליפו את הריצוף ביוזמתם, עוד טרם בדיקת דירתם על ידי 
      המומחה מטעם בית המשפט.  
 
  -  בסעיף 4) ד' בפסק הדין נפסק לגבי הדיירים שהחליפו את הריצוף ביוזמתם:
 
   "באשר לאותם תובעים שביוזמתם החליפו את הריצוף בדירות, יתווסף להם סכום דומה למה שנפסק
     לאותם תובעים שלא החליפו את הריצוף. 
     כך יש לפסוק לקרבל, דהן וכהן באופן יחסי לגודל דירתם, 8,000 ש"ח לכל משפחה".

  גישה זו של בית המשפט קובעת למעשה, כי: 

  -- הדיירים זכאים לבצע את תיקון הליקויים שהקבלן סרב לבצעם, ואשר הם אינם מוכנים להמשיך
     ולחיות עימם;
  -- כאשר הליקוי הינו גורף, בכל הדירות, אפשר להשליך מן הכלל אל הפרט לגבי אותם הליקויים
      שתוקנו.
 
   למעשה, הסתייעו הדיירים שהחליפו את הריצוף באלה אשר הותירו אותו על כנו ובכך איפשרו
   הסקת המסקנה הנ"ל.
 
   שונה היה המצב אם כל הדיירים היו מחליפים את הריצוף ואז בהעדר ראייה עובדתית היה נמנע
   מהמומחה ומבית המשפט להתייחס לליקוי.
 
   ניתן להסתמך על פסיקה זו גם במקרים בהם התיקון הינו בגדר של ביטול ליקוי תכנוני שלגביו קל
   יותר להשליך מן הכלל אל הפרט, כאשר הדירות הינן על פי אותו התכנון.


Go Back  Print  Send Page

מהנדס בן עזרא עזרא - תכנון וייעוץ הנדסי  -  מען: ת.ד 10119, חיפה מיקוד - 26110.

טלפון: 052-6577005 , 04-8640426  פקס:  153-526577005

E-mail: ezra_b_e@netvision.net.il

הוספה למועדפים

[חזור למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים