עזרא בן עזרא - 
  
תכנון וייעוץ הנדסי

    Ezra Ben Ezra - Civil Engineering    

   
טלפון: 052-6577005 / 04-8640426 
    פקס:  153-526577005

    E-mail:
ezra_b_e@netvision.net.il

 

 

 

  

הוספה למועדפים

דירה שאינה מתאימה למגורים  |  גובה דירה - ירידת ערך  |  גובה דלת  |  מדרגה בודדת  |  אחריות קבלן  |  אחריות מהנדס מתכנן  |  אחריות על תיקונים  |  חלון מטבח  |  אוורור חדר שירותים  |  הרמת מסך - אחריות אישית של בעלי מניות ומנהלים  |  שטח דירה  |  חדר מדרגות  |  ניקוז גגות  |  עומק משטח אופקי בחדר מדרגות  |  הפרה יסודית של הסכם  |  פיצוי לפי העלות לדייר  |  שינוי מספר הדירות בבניין  |  שטח חסר  |  איחור במסירת דירה  |  תשלום הוצאות משפט  |  תשלום ריבית על סכומים שנפסקים  |  טיח פנים בממ"ד  |  צו הריסה ללא הרשעה  |  הפסיקה בנושא הריצוף  |  ליקויי ריצוף וחיפוי  |  גובה נקודות חשמל בממ"ד  |  הרכוש המשותף בבית  |  סטייה מותרת במידות  |  תנאי מקפח בחוזה רכישת דירה  |  תיקון ליקוי על ידי דיירים  |  תשלום פיצוי במקום תיקון על ידי הנתבעת  |  מועד חלות תקנות התכנון והבניה  |  איחור במסירת הדירה  |  מטרתו וייעודו של חוק המכר  |  

מאמרים נבחרים
<<

דף הבית >> ליקויי בניה >> ממ"ד >> טיח פנים בממ"ד
 
טיח פנים בממ"ד
מאת: אינג' ע. בן עזרא
 
על פי תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) ה' תש"ן 1990 -
סעיפים 217, 192 עד 194, 195 ו- 148, נדרש בממ"ד:
 
 - הציפוי הפנימי של הקירות ותקרת הממ"ד יהיה בגימור בגר, צבע או
    ציפוי אקרילי בעובי שלא יעלה על 2 מ"מ. (לפי סעיפים 217, 192).

 - בידוד תרמי של הממ"ד לא ייעשה בתוך הקיר, אלא מחוץ לקיר או פנימה לו,
   זולת אם אישרה רשות מוסמכת התקנת בידוד בתוך הקיר במרחב המוגן (לפי
    סעיף 194).

 - השימוש בחומרים במרחב המוגן ייעשה לפי הוראות תקנה 148 (לפי סעיף 195).
 
 - לא ייעשה שימוש בחומרים כלשהם לשם בידוד אקוסטי/ציפוי או כל מטרה   
   אחרת אלא אם הם חומרים שאינם דליקים ואינם רעילים ואשר קיבלו אישור
   מוקדם, בכתב, מאת מי שמשרד הביטחון הסמיכו לכך (לפי סעיף 148).
 
המסקנה:
ביצוע בממ"ד כל ציפוי אחר מאשר גמר בגר צבע או ציפוי אקרילי בעובי עד
2 מ"מ מחייב קבלת אישור מוקדם, בכתב. 
    ברוח מסקנה זו נפסק:
 
 - ת.א. 1423/02 – בבית המשפט השלום בחיפה, כב' השופט רניאל, מלאכי
  ומירי מחפוד נגד שיכון עובדים בע"מ וסולל בונה בע"מ, פס"ד מיום 13/08/03.
   ציטוט סעיף 3.6.6 בפסק הדין:
 
                " 3.6.6 טיח פנים בממ"ד
   התובעים טוענים כי קירות הממ"ד צופו בטיח בניגוד לתקנה 259, 262
   לתקנות ההתגוננות האזרחית. המומחה המוסכם קבע כי מאחר ולא
  הובאה כל ראיה לעניין הרכב הטיח בממ"ד או אישור הרשויות המתייחס לדירת התובעים אינו יכול לקבוע האם יש ליקוי בטיח הממ"ד."
   תקנה 259 קובעת –
 
    "259.
(א)   פני קירות הפנים והתקרות של המרחב המוגן המוסדי יהיו חלקים
      עם גמר יציקת הבטון.
(ב)   פני הקירות בצידם הפנימי והתקרות של המרחב המוגן המוסדי יהיו בגימור בגר, צבע או ציפוי אקרילי בעובי שלא יעלה על 2 מ"מ. רשות מוסמכת רשאית לאשר שימוש בציפוי טיח או ציפויים תרמיים מסוג שאישרה.
 
תקנה 148 אליה מפנה תקנה 262 קובעת -
 
"148. לא במקלט שימוש בחומרים כלשהם לשם בידוד אקוסטי, ציפוי, קישוט או כל מטרה אחרת, אלא אם הם חומרים שאינם דליקים ואינם רעילים, ואשר קיבלו אישור מוקדם, בכתב, מאת מי ששר הביטחון הסמיכו לכך."
     למרות שאף לטענתם, בדיקת עובי הטיח ניתן לביצוע על ידי חירור פשוט, לא הציגו התובעים כל ראיה לגבי עוביו עם זאת, באשר לחומרים בהם השתמשו הנתבעות הרי שלפי תקנה 148 עליהן לקבל אישור מוקדם ובכתב מגורם שהוסמך לכך.
    הנתבעות לא הציגו כל אישור, למרות שאישור כזה חייב היה להימצא בידיהן.
      אני מקבל את טענת התובעים וקובע כי עלות תיקון הליקוי היא כפי שקבע המומחה המוסכם - 625 דולר ארה"ב."
       
          הבהרה:
כב' השופט רניאל הסתמך בפסק הדין על סעיפים 259 ו- 262 לתקנות אשר נוגעים למרחב מוגן מוסדי, אולם הסעיפים המקבילים – 192 ו- 195 הדנים בממ"ד זהים לסעיפים אלה, באופן שהפסיקה הינה נכונה גם לממ"ד.
 
- ת.א. 1618/97 - בית המשפט המחוזי ת"א – כב' השופטת ציפורה
  ברון, גורביץ ואח' נגד קוט אזור בע"מ ואח', פס"ד מיום 6/11/2006.  ציטוט מסעיף 4 בפסק הדין: 
 
 "4) ליקויים בממ"ד       
א. פני הקירות והתקרות
לטענת התובעים, על חלק מקירות הממ"ד והתקרה בוצע טיח
פנים רגיל, בניגוד לדרישות סעיף 217 לתקנות ההתגוננות האזרחית
(מפרט לבניית מקלטים), תש"ן – 1990 (להלן: "תקנות הג"א"),  
לפיהן פני הקירות ותקרות הממ"ד יהיו חלקים ביציקת בטון ושכבת
הציפוי עליהם לא תעלה על 2 מ"מ עובי. 
המומחה מציין, כי תקנות הג"א מתירות שימוש בטיח פנים מסוגים   מסוימים ואולם אין באפשרותו לזהות במדויק את סוג הטיח שבוצע. המומחה מציין, כי בהתאם לתקנות, על הקבלן לבצע את בדיקות ההתאמה על-ידי מעבדה מוסמכת ולמסור עותק למפקדת פיקוד העורף ולוועדה לתכנון ולבניה. המומחה מציין, כי אם יתברר בבדיקות מעבדה מוסמכת, כי הטיח שבוצע אינו מתאים לדרישות, אזי יש למתוח מעל הטיח רשת פיברגלס, לקבע רשת זאת לקירות ולתקרות באמצעים מכאניים ולבצע מעליהם שכבה מוחלקת של מרק, בעלות של 2,500 ש"ח, כולל סיוד.  
אני מקבלת את טענת התובעים בסיכומיהם, לפיה יש לזכות את התובעים, לכל הפחות, בעלות ביצוע ציפוי פנימי מסוג בגר, אשר לא בוצע בתקרת הממ"ד, בניגוד לנדרש בתקנה 192 לתקנות הג"א, כמפורט בתשובת המומחה לשאלות ההבהרה."
 
(בסיכום פסה"ד נפסק לכל אחת מ-12 דירות התובעים 4,543 ש"ח עבור ביצוע גמר בגר בפנים הממ"ד- בניגוד לדעת המומחה, ועל פי העלות שקבע בתשובותיו).

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page

מהנדס בן עזרא עזרא - תכנון וייעוץ הנדסי  -  מען: ת.ד 10119, חיפה מיקוד - 26110.

טלפון: 052-6577005 , 04-8640426  פקס:  153-526577005

E-mail: ezra_b_e@netvision.net.il

הוספה למועדפים

[חזור למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים