עזרא בן עזרא - 
  
תכנון וייעוץ הנדסי

    Ezra Ben Ezra - Civil Engineering    

   
טלפון: 052-6577005 / 04-8640426 
    פקס:  153-526577005

    E-mail:
ezra_b_e@netvision.net.il

 

 

 

  

הוספה למועדפים

דירה שאינה מתאימה למגורים  |  גובה דירה - ירידת ערך  |  גובה דלת  |  מדרגה בודדת  |  אחריות קבלן  |  אחריות מהנדס מתכנן  |  אחריות על תיקונים  |  חלון מטבח  |  אוורור חדר שירותים  |  הרמת מסך - אחריות אישית של בעלי מניות ומנהלים  |  שטח דירה  |  חדר מדרגות  |  ניקוז גגות  |  עומק משטח אופקי בחדר מדרגות  |  הפרה יסודית של הסכם  |  פיצוי לפי העלות לדייר  |  שינוי מספר הדירות בבניין  |  שטח חסר  |  איחור במסירת דירה  |  תשלום הוצאות משפט  |  תשלום ריבית על סכומים שנפסקים  |  טיח פנים בממ"ד  |  צו הריסה ללא הרשעה  |  הפסיקה בנושא הריצוף  |  ליקויי ריצוף וחיפוי  |  גובה נקודות חשמל בממ"ד  |  הרכוש המשותף בבית  |  סטייה מותרת במידות  |  תנאי מקפח בחוזה רכישת דירה  |  תיקון ליקוי על ידי דיירים  |  תשלום פיצוי במקום תיקון על ידי הנתבעת  |  מועד חלות תקנות התכנון והבניה  |  איחור במסירת הדירה  |  מטרתו וייעודו של חוק המכר  |  

מאמרים נבחרים
<<


ייעוץ הנדסי ומשפטי 
מתן חוות דעת מקצועית

  בדיקת הדירה/המבנה ומתן חוות דעת מקצועית הערוכה כתצהיר, אשר
  תשמש לצורך פנייה לקבלן לביצוע התיקונים, וכן לתביעת הקבלן במידת הצורך. 


  חוות הדעת תכלול:

  •  פירוט הליקויים, לרבות אי התאמות לתקנים, לתקנות, למפרט ולתוכנית.

  •  אופן תיקון הליקויים.

  •  הערכה כספית לגבי עלות התיקונים.

 
  ייצוג משפטי

  בהמשך לחוות הדעת בגין ליקויי הבניה בדירתכם, אנו מציעים הפניה לייצוג משפטי כמפורט להלן:

  • עורך דין ימונה בתיאום עם משרדנו.

  • ישנם מספר עורכי דין העובדים בתאום עימנו, תוך קבלת ייעוץ שוטף מהמשרד.

  • תנאי ההתקשרות יסוכמו עם עורך הדין.

  • עורך הדין יזמן אתכם ויקבל עליו את הייצוג המשפטי.

הבהרות:

  • התשלום באחוזים הינו מהסכום שיתקבל בעטיו של פסה"ד, ולא מעבודות התיקונים.

  • ייעוץ הנדסי באופן שוטף כגיבוי להליך המשפטי יבוצע על ידנו.

  • לא תוגש תביעה נגד הקבלן, אלא לאחר משא ומתן עם הקבלן לביצוע התיקונים שעל פי חוות הדעת.

למתן הבהרות נוספות אנא פנו אל משרדינו

   

 

מהנדס בן עזרא עזרא - תכנון וייעוץ הנדסי  -  מען: ת.ד 10119, חיפה מיקוד - 26110.

טלפון: 052-6577005 , 04-8640426  פקס:  153-526577005

E-mail: ezra_b_e@netvision.net.il

הוספה למועדפים

[חזור למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים