עזרא בן עזרא - 
  
תכנון וייעוץ הנדסי

    Ezra Ben Ezra - Civil Engineering    

   
טלפון: 052-6577005 / 04-8640426 
    פקס:  153-526577005

    E-mail:
ezra_b_e@netvision.net.il

 

 

 

  

הוספה למועדפים

דירה שאינה מתאימה למגורים  |  גובה דירה - ירידת ערך  |  גובה דלת  |  מדרגה בודדת  |  אחריות קבלן  |  אחריות מהנדס מתכנן  |  אחריות על תיקונים  |  חלון מטבח  |  אוורור חדר שירותים  |  הרמת מסך - אחריות אישית של בעלי מניות ומנהלים  |  שטח דירה  |  חדר מדרגות  |  ניקוז גגות  |  עומק משטח אופקי בחדר מדרגות  |  הפרה יסודית של הסכם  |  פיצוי לפי העלות לדייר  |  שינוי מספר הדירות בבניין  |  שטח חסר  |  איחור במסירת דירה  |  תשלום הוצאות משפט  |  תשלום ריבית על סכומים שנפסקים  |  טיח פנים בממ"ד  |  צו הריסה ללא הרשעה  |  הפסיקה בנושא הריצוף  |  ליקויי ריצוף וחיפוי  |  גובה נקודות חשמל בממ"ד  |  הרכוש המשותף בבית  |  סטייה מותרת במידות  |  תנאי מקפח בחוזה רכישת דירה  |  תיקון ליקוי על ידי דיירים  |  תשלום פיצוי במקום תיקון על ידי הנתבעת  |  מועד חלות תקנות התכנון והבניה  |  איחור במסירת הדירה  |  מטרתו וייעודו של חוק המכר  |  

מאמרים נבחרים
<<

דף הבית >> ליקויי בניה >> ממ"ד >> גובה נקודות חשמל בממ"ד
 
 
גובה נקודות חשמל בממ"ד
מאת: אינג' ע' בן עזרא
 
על פי תקנות הג"אסעיפים 215, 190, 124 א' – נדרש כי גובה נקודות החשמל בממ"ד לא
יפחת
מ – 140 ס"מ.
דרישה זו הינה עד לתיקון תשס"ב לתקנות הג"א.
ראה הפסיקה:

-        ת.א. 4720/99 – זגרון ואח' נ' א. עבאדה בע"מ, כב' השופט מ. רניאל, ציטוט:
 
"2.5.4 נקודות הכח בממ"ד – אין חולק כי 2נקודות הכוח הקיימות בממ"ד הותקנו בגובה 85 ס"מ מהריצוף. לטענת המומחה מטעם התובעים, תקנות הג"א קובעות כי יש להתקין נקודות חשמל אלה בגובה 140 ס"מ מהריצוף וכן נדרש כי יהיו מוגני מים. לטענת מומחה הנתבעת, הן בחוות דעתו והן בחקירתו הנגדית, תקנות הג"א יחולו על התקנת מתקני חשמל ובידודם בממ"ד בשינויים המחוייבים על פי העניין. השינוי המחוייב, לפי טענתו הוא כי כל השקעים בדירה הותקנו בגובה 85 ס"מ ולפיכך גם השקעים בממ"ד הותקנו באותו גובה (עמ' 6 לפרוטוקול, שורות 31 – 22). אינני מקבל את חוות דעתו של המומחה מטעם הנתבעת. העובדה כי בחדרים האחרים של הדירה הותרנו השקעים בגובה זה אין בה כדי לחייב את הנתבעת להתקין את השקעים בממ"ד באותו גובה, אלא עליה לקיים את לשון תקנות הג"א. גם אם משתמשים בממ"ד כחדר, עדיין הוא ממ"ד הצריך להיבנות לפי הוראות לגבי ממ"דים. כמו כן לא נסתרה טענת התובעים כי השקעים אינם ממוגני מים."

   -  ת.א. 16863/01 - בבית המשפט השלום חיפה, גלוזמן ואח' נגד כץ מנחם ואח', כב'
      השופט אליקים, פס"ד מיום 1/10/05, ציטוט:
         "ממ"ד 
         50.1 נקודות חשמל בממ"ד. 
        המומחה לא מצא כל פגם בנקודות חשמל בגובה 68 ס"מ (או 64 ס"מ אך מאחר 
        ותקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) התש"ן-1990כפי שהיו בתוקף
        באותו מועד דרשו גובה מינימלי של 140 ס"מ, הנני סבור כי צודקים  התובעים ויש לתקן 
        ליקוי זה. 
        טענת הנתבע מס' 1 בחוות דעתו שגם הפעם מסתמכת על נספח 12 שלא צורף, אין
        בה כדי לסתור קביעה זו. התובעים רכשו דירה ובה לפי המפרט הטכני בממ"ד,
       נקודות החשמל חייבות להיות בגובה שנקבע בתקנות. 
       אשר על כן זכאים התובעים לתוספת של 600 ש"ח + מע"מ כפי שנאמד ע"י ברלינר  
       בשאלות ההבהרה." 

         אכן תקנה זו שונתה ב- 2001 בתיקון תשס"ב לתקנות הג"א.
אולם הדיירים זכאים למצב המועדף של תקפות התקנות במועד הרלוונטי לגביהם, וכפי שנדרש גם
כיום לגבי מקלט.
 
ראה לעניין זה ע"א 6092/00, 7219/01 בבית משפט העליון, כדורי פיתוח עירוני בע"מ נ' אוטמזגין ואח' (א' מצא, מ' חשין, א' גרוניס) פס"ד מיום 7/10/02 נפסק בסעיף 7 בפסה"ד:
 
"כשם שאין לדרוש מקבלן לקיים דרישה שטרם נכנסה לתוקף, הרי שאם הקבלן לא עמד בדרישות הדין, כפי שהיה בתוקף עד למסירת הדירה לידי הרוכש, אין מקום שיצא נשכר ממחדלו".
               
 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page

מהנדס בן עזרא עזרא - תכנון וייעוץ הנדסי  -  מען: ת.ד 10119, חיפה מיקוד - 26110.

טלפון: 052-6577005 , 04-8640426  פקס:  153-526577005

E-mail: ezra_b_e@netvision.net.il

הוספה למועדפים

[חזור למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים